Zapri

Stališča in komentarji


Lepotna napaka slovenske zgodbe o uspehu

Lepotna napaka slovenske zgodbe o uspehu

»BDP je bil v letošnjem drugem četrtletju za odsto- tek večji v primerjavi s predkriznim vrhom, a s precej drugačno strukturo in nekaterimi neizkoriščenimi potenciali za rast. Ti so povezani predvsem z dele-žem investicij v BDP, ki vidno zaostaja za povprečjem evrskega območja, kar je neobičajno za gospodarstvo v fazi dohitevanja razvitejših tekmecev.«
Gospodarska in financna gibanja,
Banka Slovenije, oktober 2017

Celoten članek je dostopen na tej povezavi!

Objavljeno v številki revije Glas gospodarstva november. Bi se radi naročili na celotno revijo?

Fotogalerija