Zapri

Stališča in komentarji


Arhiv: Emisije snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav: nova uredba dosledneje sledi direktivi

Uredba o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Ur. list RS, št. 17/18), ki jo je Vlada RS sprejela prejšnji teden, v slovenski pravni red prenaša direktivo (2015/2193) o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal iz srednje velikih kurilnih naprav v zrak. Pri pripravi uredbe so bile upoštevane pripombe GZS iz javne razprave, da naj uredba dosledneje sledi določbam direktive, še zlasti v primeru zahtev, ki se nanašajo na naprave, ki obratujejo manj kot 500 obratovalnih ur na leto in izvajanje obratovalnega monitoringa. Novost uredbe je, da bo po novem treba vse kurilne naprave, plinske turbine nad 1 MW in nepremične motorje nad 1 MW do 31. 1. 2022 vpisati v evidenco naprav.

Fotogalerija