Zapri

Stališča in komentarji


Dodatne ameriške sankcije proti Rusiji morda kmalu uvedene

Ameriški senat razmišlja o sprejetju zakona DETER, ki bo omogočil sprejetje novih sankcij proti Rusiji. Trenutne sankcije ameriškim naftnih družbam prepovedujejo aktivnosti na območju Ruske federacije. Od leta 2014 so v veljavi prepoved uvoza določenih izdelkov, prepoved potovanj 700 ruskim fizičnim osebam ter zamrznitev njihovega premoženja v tujini. Po Trumpovem prevzemu predsedovanja ZDA so te izgnale ruske diplomate, zaprle rusko konzularno predstavništvo ter uvedle sankcije napram dodatnim ljudem, med drugim proti Olegu Deripaski.

Nove sankcije na vidiku

Med novimi ameriškimi sankcijami se omenja oblikovanje« črne liste« podjetij, ki sodelujejo pri gradnjah novih plinovodov v Evropi. Svet EU je petega julija podaljšal sankcije do konca januarja 2019. Med temi sankcijami so prepoved trgovine z orožjem, omejitev dostopa do kapitala in omejitev dostopa do občutljivih tehnologij pri proizvodnji in iskanju nafte. Slovenske družbe, ki bodo želele srednjeročno povečati svoje poslovanje v Rusiji, bodo morale tja preseliti del svoje proizvodnje. Gospodarstvo v vsej EU pričakuje od Sveta EU, da bo vodila aktivnejšo politiko do Rusije, saj sankcije do sedaj niso povzročile napredka pri urejanju razmer, so pa prizadele evropska podjetja, ki so tako del svojega tržnega deleža prepustila predvsem azijskim tekmecem.

Gospodarska rast pod 2 %, zaposlenost visoka

Kljub gostovanju svetovnega nogometnega prvenstva se aktualna napoved gospodarske rasti v Rusiji v letošnjem letu znižuje in znaša 1,8 %. Pri tem je stopnja brezposelnosti rekordno nizka, realne plače naj bi se povečale za okoli 4 %. V juniju je ruska vlada napovedala dvig DDV-ja in upokojitvene starosti, kar je povzročili nekaj nezadovoljstva med ljudstvom.

Izvoz v Rusijo se umirja zaradi rublja

Blagovna menjava med Slovenijo in Rusijo postaja bolj uravnotežena, saj se uvoz iz Ruske federacije povečuje, vendar pretežno prevladujejo energenti. V Rusijo je slovensko gospodarstvo v zadnjem letu izvozilo za 820 mio EUR blaga, od tam pa uvozilo za 300 mio EUR blaga. Pri blagovni menjavi ima Slovenija 520 mio EUR presežka, pri storitvah pa primanjkljaj v višini 20 mio EUR. V zadnjem letu dni se vrednost izvoza v Rusijo ni spremenila, vrednost uvoza je porasla za 29 %. V prvih petih mesecih letošnjega leta se je izvoz v evrih znižal za 10 %, merjeno v rubljih pa je narasel za 5 %. Gibanje menjalnega tečaja med evrom in rubljem je odločilno vplivalo na gibanje vrednosti menjave v evrih. Slovenske družbe, ki bodo želele srednjeročno povečati svoje poslovanje v tej državi, bodo morale tja preseliti del svoje proizvodnje.

Rusi v Sloveniji vse številčnejši

V zadnjem letu je Slovenijo obiskalo 55 tisoč ruskih gostov, ki so v Sloveniji v povprečju ostali več kot 5 dni, kar je še enkrat več od povprečnega postanka tujih gostov. Glavnino (88 %) vseh prenočitev opravijo ruski gostje v hotelih. Najbolj priljubljene destinacije za ruske turiste so občine Rogaška Slatina, Ljubljana, Bled, Kranjska Gora in Piran. Število individualnih nakupov hotelov in drugih nepremičnin ruskih fizičnih oseb v Sloveniji se povečuje, kar je tudi posledica dobrega kulturnega sodelovanja ter želje Rusov, da Slovenijo uporabijo kot odskočno desko za EU. V zadnjih šestih letih se je število ruskih državljanov, ki se je priselilo v Slovenijo, povečalo s 600 na 2.340 oziroma za faktor 3. Glavnine je srednjih let (stari med 30 in 50 let). Za Ruse je zanimivo odpiranje podjetij v Sloveniji zaradi nakupa nepremičnin in dovoljenj za bivanje, kar omogoča dostop do celotnega trge EU. Po podatkih GVIN je v Sloveniji registriranih okoli 1.000 podjetij, v ozadju katerih je ruski kapital.

Fotogalerija