Zapri

Stališča in komentarji


Do zmanjšanja emisij CO2 po modri poti

Direktor ZENS Andrej Resman v odprtem pismu trdi, da »Gospodarsko zbornico Slovenije sestavlja nekaj namenskih 'združenj', katere podpirajo posamezni strokovni lobiji, ki želijo obdržati svoje pozicije in ne sprejemajo aktualnih predvidenih sprememb«. Posebej je kritičen do Energetske zbornice Slovenije, ki naj bi bila po njegovem mnenju izrazito naravnana v podporo rabi fosilnih energentov. V združenju ZENS ne želijo, da se področje učinkovite rabe energije (URE) in uvajanja obnovljivih virov energije (OVE) regulira brez aktivnega sodelovanja GZS. Obenem pa odgovornim osebam v GZS postavlja vprašanje, kako se bo GZS odzvala na sprejete sklepe podnebne konference v Parizu.

Na GZS ugotavljamo, da gre za izrazito enostransko in radikalno stigmatiziranje, z namenom prikazati GZS kot organizacijo, ki je proti ukrepom, ki bi preprečili nevarne klimatske spremembe. Takšno prepričanje lahko izvira le iz radikalnih zornih kotov, kakršen je očitno tudi zorni kot ZENS.

V resnici je povsem drugače. GZS absolutno podpira ukrepe, ki bodo preprečili nevarne klimatske spremembe. Poleg tega, zlasti prek službe za varstvo okolja, izvajamo tudi številne druge okolju prijazne dejavnosti. Kot partnerji projekta smo intenzivno promovirali recikliranje industrijskih in gradbenih odpadkov in njihove uporabe v gradbeništvu – ReBirth, od oktobra 2011 pa vse do konca 2014. Podprla sta ga Evropska unija, program LIFE+ in Ministrstvo za okolje in prostor.

Problematiko embalaže, odpadne embalaže in hrane ter uvajanje okoljske zasnove proizvodov (embalaže) smo obravnavali v okviru mednarodnega projekta IMAGEEN. Projekt je spodbudil aktivnosti za uvajanje okoljske zasnove v srednjih in malih podjetjih in s tem optimizacijo embalaže, z manjšimi vplivi na okolje in nižjimi stroški. Projekt je podprla Evropska komisija v okviru evropskega programa za podjetništvo in konkurenčnost.

V počastitev svetovnega dne varstva okolja vsako leto junija organiziramo strokovno okoljsko srečanje - Okoljski dan gospodarstva. Konferenca je namenjana izmenjavi znanj in izkušenj ter dobrih praks. Zbornica tudi redno informira, izobražuje in svetuje svojim članom glede varstva okolja. Organiziramo številne delavnice, konference, okrogle mize ter izmenjave znanj in izkušenj na različne okoljske vsebine, npr. s področja industrijskega onesnaževanja, podnebnih sprememb in trgovanja z emisijami, preprečevanja nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi, sistemov ravnanja z okoljem in eko-označevanja, itd. Samo v letu 2014 smo npr. organizirali 25 dogodkov s področja varstva okolja s prek 1.400 udeleženci.

Zato dopis direktorja ZENS lahko sprejmemo le z začudenjem. Razen če na to ni vplivalo dejstvo, da GZS ni organizacija, ki bi želela, da do uresničitve ukrepov proti nevarnim klimatskim spremembam pridemo po katerikoli poti in po kakršnikoli ceni. Če bomo namreč izbrali najboljše obnovljive vire energije in začrtali najbolj vzdržno pot za povečevanje učinkovite rabe energije, bo ostalo več denarja za še bolj zeleno gospodarstvo. Zato opozarjamo na stranpoti in smo kritični do različnih investicij v energetske objekte. Eden takšnih primerov je bila na primer septembra 2014 naša kritika zelo slabega vodenja investicije Teš 6 in hkrati tudi pregrešno dragih subvencij v »Eko Teš 6«, to je v fotovoltaiko. Več o tem na https://www.gzs.si/skupne_naloge/stalisca_in_komentarji/Novice/ArticleId/26018/v-sloveniji-imamo-tes-6-in-eko-tes-6.

Na GZS vztrajamo, da je treba tudi pri Energetskem konceptu Slovenije, ki je v pripravi, zasledovati vse tri cilje uravnoteženo: konkurenčnost cene energije, zanesljivost oskrbe z energijo in klimatske zaveze. Zato bomo vsekakor še naprej dejavni in bomo podpirali uresničevanje okoljskih in podnebnih ciljev, a vzdržno in po najboljši možni poti. Da denimo zaradi tega, ker smo po deležu okoljskih in energetskih dajatev v BDP na visokem 2. mestu v EU, ne bomo dodatno izgubljali dodatnih delovnih mest po nepotrebnem.

V Sloveniji pogrešamo kritično distanco nekaterih okoljskih organizacij do projektov, ki jih sami zelo podpirajo. Pri dragih naložbah v fotovoltaiko je bilo to najbolj nazorno. Potrebujemo obnovljive vire energije, a ne za tako visoko ceno, če imamo boljše alternative, denimo slovenske vodne, pa tudi nekatere druge vire.

Zato pozivamo vse pristojne, da med drugim odpravijo birokratske ovire za umeščanje objektov v prostor, ker je prav od tega odvisno, kako hitro in kakovostno bomo uresničevali zavezo o zmanjšanju emisij CO2. 

Goran Novković
Izvršni direktor GZS

Fotogalerija