Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


V Sloveniji imamo Teš 6 in eko Teš 6

Zaradi napačnega vzpodbujanja obnovljivih virov energije nas bodo subvencije stale toliko kot Teš 6.

Slovenija mora zmanjšati onesnaževanje v energetiki na trajnosten, okolju prijazen, ekonomsko in energetsko smiseln in hkrati smotrn način. Samo tako bomo do leta 2020 dosegli 25-odstotni delež energije iz obnovljivih virov na pošten način do vseh davkoplačevalcev. Zato Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) podpira revizijo projekta TEŠ 6, obenem pa od nove vlade pričakuje preiskavo zaradi neracionalne in nesmotrne porabe davkoplačevalskega denarja za shemo za obnovljive vire energije (OVE).

Nova vlada ima priložnost, da z modro politiko poveča zdajšnji 20-odstotni delež energije iz obnovljivih virov energije na 25-odstotnega v letu 2020 oziroma 30- do 33-odstotnega v letu 2030. Vendar to ne bo mogoče ne s pregrešno dragimi investicijami, kakršen je 1,4 milijarde evrov težak projekt TEŠ 6, ne s takšno politiko podpore obnovljivih virov energije, ki je pripeljala do tega, da letno za sončne elektrarne iz sheme OVE plačujemo že 90 milijonov evrov. Ker so pogodbe 15-letne, to pomeni, da bomo za ta namen plačali še en Teš 6. Ob tem pa si postavljamo hude birokratske in tudi okoljske ovire za izkoriščanje vodnega in vetrnega potenciala.

GZS zato podpira okoljske cilje, ki smo se jim zavezali. Toda obenem nas čudi včerajšnja izrazita pristranskost in nekritičnost nekaterih organizacij civilne družbe in interesnih združenj, ki se zavzemajo za varovanje okolja, a očitno namerno zanemarjajo dejstvo, da bomo v naslednjih 15 letih nesmiselno drago plačevali tudi fotovoltaiko, namesto da bi podpirali cenejše obnovljive vire energije. Takšno stališče ob omenjenih dejstvih ne prispeva k smotrni in učinkoviti trajnostni politiki na področju obnovljivih virov energije, saj postavlja v izrazito favoriziran položaj en obnovljiv vir energije. Subvencije za obnovljive vire energije so bile zato že doslej, kar je paradoksalno, okolju škodljive, ker je bilo manj denarja namenjenega za druge OVE.

Sprašujemo se, kdo bi bil plačnik, če bi se nadaljevala takšna neodgovorna in nesmotrna politika kot doslej. Možnosti sta samo dve: gospodinjstva, torej državljani republike Slovenije, ali pa gospodarstvo, kar seveda pomeni spet še višje stroške in manj delovnih mest, torej bodo plačniki spet državljani republike Slovenije. Oboji prek računov za elektriko in prek izgube delovnih mest.

Zato GZS apelira na mandatarja Mira Cerarja in bodočo Vlado RS, da vzpostavi takšno shemo za OVE, ki bo onemogočila primerjalno nesmotrne in s tem oportunitetno okolju škodljive okoljske subvencije. Obenem pričakujemo, da bodo v dialogu, s pomočjo katerega bi skupaj ustvarili pogoje za trajnostni razvoj Slovenije, ti nesporni argumenti tudi upoštevani in da ne bomo z novimi obremenitvami podjetij spet ogrožali delovna mesta in razvoj na drugih področjih.

 

Dejstvo je, da je v Sloveniji delež energetskih in okoljskih obremenitev v BDP med najvišjimi v EU, okoljski cilj, ki ga moramo doseči do leta 2020 na področju OVE, pa je še vedno daleč. Nebrzdano in nesmotrno podpiranje OVE ne vodi k temu cilju, ampak k novemu ekološkemu avtogolu, ki smo si ga v zadnjih letih enkrat že zabili.

Fotogalerija