Zapri

Stališča in komentarji


Večji nadzor nad kolektivnimi avtorskimi organizacijami

GZS se je zavzemala za večji nadzor nad kolektivnimi avtorskimi organizacijami z novim zakonom o kolektivnem upravljanju avtorskih in sorodnih pravic. Gre za poostren nadzor nad delovanjem zunanjih izvajalcev kolektivnih organizacij, določbe o posebni reviziji poslovanja kolektivne organizacije in jasne določbe o pravicah manjšine imetnikov oziroma članov pri nadzoru in pravicah upravljanja. Glede skupne položnice, izdane za plačilo nadomestil s strani uporabnikov, pa je bil uspeh delen. V zakonu je to opredeljeno kot opcija, če se kolektivne organizacije tako dogovorijo. 

Fotogalerija