Stališča in komentarji


Poziv predsedniku vlade: DAVČNA ANTIREFORMA

POZIV                                                                                       

PREDSEDNIKU VLADE RS dr. MIRU CERARJU IN
FINANČNEMU MINISTRU dr. DUŠANU MRAMORJU,

da umakneta napovedane davčne ukrepe, ki namesto razbremenitve gospodarstvu vnovič prinašajo nove davčne obremenitve.

Spodaj podpisane zbornice s področja gospodarstva in združenja delodajalcev ugotavljamo, da:

-          je vlada v nasprotju s prvotnimi zavezami letos ohranila višjo stopnjo DDV in da ohranja najvišji dohodninski razred kljub temu, da sta bila oba ukrepa  predvidena zgolj kot začasna,
-          je vlada že pred napovedanimi davčnimi ukrepi kršila zavezo, da ne bo dodatne obremenitve gospodarstva, predvsem s podporo redefiniciji minimalne plače,
-          vlada nadaljuje z neenakomernim obremenjevanjem aktivnega prebivalstva zaradi posledic krize: s sindikati javnega sektorja se je dogovorila za vnovično 150-milijonsko rast mase plač v letu 2016, čeprav je ta od leta 2008 rasla bistveno hitreje v javnem sektorju kot v zasebnem in čeprav je zasebni sektor izgubil 67.000 delovnih mest, v javnem sektorju pa je kljub krizi število delovnih mest celo zraslo za več kot 4.000,
-          da z napovedanimi davčnimi ukrepi znova obremenjuje podjetja in s tem večino aktivnega prebivalstva v Sloveniji, ki je zaposleno v gospodarstvu.

Zato spodaj podpisane zbornice s področja gospodarstva in združenja delodajalcev zahtevamo, da:

-          da Vlada RS takoj umakne predloge davčnih sprememb,
-          da Vlada RS predlaga in do konca leta sprejme nov sveženj davčnih ukrepov, ki bo dejansko razbremenil gospodarstvo.

 

Obrazložitev

Dejstva so naslednja:

-          V zadnjih dveh letih v Sloveniji beležimo gospodarsko rast, ki je predvsem posledica dobrih rezultatov podjetij in podjetnikov, čeprav se davčno in administrativno poslovno okolje ni izboljšalo, kot bi se moralo, da bi bilo konkurenčno državam, ki so Sloveniji najbolj konkurenčne.
-          Vlada RS je v tem času nenehno opozarjala na pomen javnofinančne konsolidacije, a je pred dnevi kljub temu sklenila za javno konsolidacijo neugoden dogovor s sindikati javnega sektorja, ki pomeni 150 milijonov večja breme za že tako visoko javno porabo v državi; Slovenija je namreč po deležu javne porabe v BDP na visokem 10. mestu v EU!
-          Takoj po dogovoru s sindikati javnega sektorja je ministrstvo za finance objavilo napoved davčnih ukrepov, ki ne le, da ne pomenijo razbremenitve, ampak obremenitev gospodarstva, ampak bi neposredno okrnili nadaljnji razvoj podjetij in ovirali odpiranje novih delovnih mest v gospodarstvu. Še več: raziskovalni proračuni velikih družb bodo preusmerjeni na druge trge, kar se bo odrazilo v manjšem številu zaposlenih v raziskavah in razvoju.

Vse spodaj podpisane zbornice s področja gospodarstva in združenja delodajalcev zato ostro protestiramo proti takšnemu ravnanju vlade in zavračamo davčni paket, ki vključuje:

-          ukinja olajšavo za zaposlovanje (mladih in starejših)
-          znižuje stopnjo olajšave na znesek vlaganja v R&D s 100% na 50%
-          znižuje olajšavo za investirane zneske v opremo in neopredmetena sredstva s 40% na 20%.
-          uvaja ugodnejšo davčno obravnavo pri izplačilu nagrajevanja uspešnosti, ki pa bo veljala šele v letu 2017.

Nagrajevanje uspešnosti delavcev ne razbremenjuje stroškov dela toliko, kot jih obremenjujejo višji davki od dobička. Na precej slabšem bodo podjetja, ki si ne bodo mogla privoščiti nagrajevanja uspešnosti podjetij, so pa koristila olajšave za investiranje v opremo in R&R. To so predvsem mala in srednja podjetja, ki predstavljajo hrbtenico za rast novih delovnih mest.

Prepolovitev davčne olajšave za vlaganja v razvoj in raziskave bi po naših izračunih državi prinesla 20 mio evrov več, kar bi bilo dodatno breme za okoli 750 podjetij, ki so to olajšavo uveljavljali v letu 2014. Prepolovitev davčne olajšave za investicije v opremo in neopredmetena sredstva bi državi prineslo 52 milijonov evrov več, kar bi bilo dodatno breme za 19.000, predvsem malih in srednjih podjetij, ki so to olajšavo uveljavljali v leto 2014.

Država naj pobere več dobička od gospodarstva, vendar tako, da s spodbujanjem razvoja in izboljšanjem poslovnega, tudi davčnega okolja, poveča obdavčljivo osnova. Ne pa na podlagi zniževanja olajšav za R&R in opremo, ki so namenjena prav rasti prihodnje obdavčljive osnove.

Kakor boš sejal, tako bo žel, pravi žlahtni slovenski pregovor. Če bo vlada podjetjem vzela razvojna sredstva danes, da bo povečala javno porabo, ne bo le zmanjšala konkurenčnosti podjetij, ampak bo s tem že jutri zmanjšala tudi prilive v javne blagajne. Če kmet seme jeseni proda, spomladi nima več kaj saditi.

 

Gospodarska zbornica Slovenije

Združenje delodajalcev Slovenije

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Trgovinska zbornica Slovenije

Združenje delodajalcev obrti in podjetništva Slovenije

 

Ljubljana, 16. november 2015

Pripete datoteke

Fotogalerija