Stališča in komentarji


Fokusni komentar GZS: Napovedi rasti se upravičeno umirjajo

Današnje previdnejše napovedi Evropske komisije pritrjujejo našim jesenskim ocenam in aktualnemu razpoloženju gospodarstva. Kljub previdnemu optimizmu so slovenski izvozniki zaskrbljeni glede prihodnje dinamike naročil.

Na GZS smo že oktobra napovedali 1,8-odstotno gospodarsko rast za Slovenijo, kjer smo zaradi izpada EU sredstev predvideli upočasnitev investicij. Izvoz ostaja pomembna gonilna sila rasti, vendar bo njegova dinamika nižja kot lani. K rasti zasebne potrošnje bodo ponovno prispevale tako nižje cene energentov kot tudi naraščajoča zaposlenost ter zaupanje potrošnikov. Ti dejavniki bodo k rasti BDP prispevali bistveno več kot lani.

Komisija napoveduje počasno zniževanje brezposelnosti, ki naj bi bila 8,8-odstotna (8,9-odstotna napoved SKEP GZS z oktobra lani). Tudi inflacija bo mnogo nižja od pričakovane, v EU-28 bo polodstotna. V Sloveniji naj bi bila -0,3-odstotna deflacija, predvsem zaradi nižjih cen svetovnih surovin, zlasti nafte. Več o napovedi GZS: https://skep.gzs.si/Novice/ArticleId/49535/na-vidiku-vec-trosenja.

Evropska komisija je zaradi povečanih tveganj pričakovano znižala gospodarske napovedi za evroobmočje za letošnje leto na 1,6 %. Na znižanje napovedi vpliva upočasnitev rasti v razvijajočih gospodarstvih. EU se sooča z upočasnitvijo kitajskega gospodarstva in negotovostmi, kot so terorizem, povečani migrantski tokovi, pritiski glede schengenskega sistema, itd.

Nekateri dejavniki delujejo v prid gospodarski rasti, kot so: nizke cene nafte, ugodni pogoji financiranja in oslabljen tečaja evra, ki koristi slovenskim izvoznikom.

 

2014

2015

2016

2017

Rast BDP v %

3,0

2,5

1,8

2,3

Inflacija (%, medletna)

0,4

-0,8

-0,3

1,1

ILO brezposelnost (%)

9,7

9,1

8,8

8,4

Proračunski saldo (% v BDP)

-5

-2,9

-2,4

-1,9

Bruto javni dolg (% v BDP)

80,8

83,5

79,8

79,5

Saldo tekočega računa (% v BDP)

6,5

6,9

7,2

6,9

 

 Pripravila: Analitska skupina SKEP GZS

Fotogalerija