Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Vojmir Urlep, o davčni reformi: Čas je za akcijo

Ljubljana, 13. april 2016 – Izmed 24 ukrepov, ki so zajeti v Deklaraciji TNI, podjetja v tuji lasti izpostavljajo predvsem razvojno kapico, spremembo dohodninske lestvice in optimizacijo javne porabe. Na današnjem Vrhu so gospodarstveniki s predstavniki vlade razpravljali o nujnih ukrepih, ki bi Slovenijo naredili bolj poslovno in investicijsko prijazno. Dogodek sta organizirala Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) in Forum tujih investitorjev v Sloveniji, ki deluje pri GZS.Vojmir Urlep, predsednik Foruma tujih investitorjev v Sloveniji, ki deluje v okviru GZS, pravi, da preveč let že razpravljamo o istih izzivih. V krizi morda res ni pravi čas zanje, sedaj pa je čas za akcijo, da Slovenijo naredimo bolj konkurenčno in privlačno. Potrebujemo program vlade z dolgoročnimi cilji. Namen Deklaracije TNI je prispevati k izboljšanju poslovnega okolja, dvigu konkurenčnosti ter oblikovanju bolj atraktivnega naložbenega okolja. Če ne bomo izpeljali pravih ukrepov, prihodnost ne bo tako svetla, kot bi lahko bila in kot bi si jo želeli. Deklaracija, kot je še izpostavil, kot cilj navaja povečati obseg tujih neposrednih investicij (TNI) v petih letih z 10,5 mrd EUR na 15 mrd EUR.

Predsednik Vlade dr. Miro Cerar, pravi, da dejstvo, da bi se 77% tujih investitorjev v Sloveniji ponovno odločilo za Slovenijo kot ciljno destinacijo za investicije, daje zagon, da oblikujemo prijaznejše poslovno okolje. Pomembno je, da ovire pri nabavi zemljišč in tovarniških prostorov, slaba plačilna disciplina /korupcija ter visoka davčna obremenitev dela ne bodo zavrle prednosti Slovenije za investicije, ki jih navaja Deklaracija TNI. Vlada se zavzema za reševanje institucionalnih in strukturnih reform z namenom povečanja produktivnosti in rasti ter da bo Slovenijo visoko na globalnem zemljevidu investicij.

Denis Mancevič, SIJ, je izpostavil, da potrebujemo močan, vendar tudi učinkovit javni sektor. Wolfgang Zeike, LPKF Laser&Electronic, pa je dejal: »Ljudje, ki najbolj prispevajo k razvoju novih produktov ali storitev, kmalu ne bodo več imeli motivacije za inoviranje.«

Kot prioritetne ukrepe za bolj prijazno investicijsko okolje in nova delovna mesta so udeleženci razprave navedli razvojno kapico, spremembe dohodninske lestvice z uvedbo novega razreda ali s spremembo pragov med razredi ter ukinitev najvišje dohodninske stopnje. Kar zadeva alternativne vire za nadomestilo izpada iz konsolidiranega proračuna so poudarili pomen optimiziranja javne porabe. V vsakem podjetju ni nobena težava zmanjšati stroške za odstotek. Podjetja jih morajo letno zmanjševati tudi za 3 do 5 

odstotkov. Zato je optimizacija javne porabe za 0,6% prav gotovo dosegljiva. Strinjali so se, da je zelo pomembno učinkovito pobiranje davkov. To pomeni, da je možno z nižjimi stopnjami nabrati več davčnih prihodkov v javne blagajne.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek se zaveda tako pomembne vloge, ki jo imajo TNI pri ustvarjanju novih delovnih mest, korporativnem upravljanju in prenosu znanja, kot tudi dejstva, da je treba delež tujih neposrednih naložb v Sloveniji povečati. Deli vizijo, ki je zapisana v Deklaraciji TNI, da mora postati poslovno okolje za investitorje, tako domače kot tuje, bolj prijazno. Zato so potrebne strukturne reforme, zlasti na področju davkov, prožnosti delovnopravne zakonodaje ter zmanjšanja administrativnih ovir.

Državna sekretarka na ministrstvu za finance Mateja Vraničar Erman se strinja, da je optimizacija javnega sektorja eden izmed ključnih ukrepov za zmanjšanje javne porabe. Poudarja, da tega ni možno narediti na enkrat, da pa morajo pri tem sodelovati vsa ministrstva. Strinjala se tudi, da je davčna obremenitev dela največji izziv, ki se ga je treba lotiti. Zato bo finančno ministrstvo danes oz. jutri v javno razpravo dalo osnutek dokumenta, kako zmanjšati obdavčitev dela. O razvojni kapici, ki jo gospodarstveniki postavljajo kot eno izmed prioritet, je dejala, da je čas postaviti jo na mizo. Sicer je ne morejo uvesti takoj, ker je temu treba prilagoditi sistem socialne varnosti. Vendar jo je mogoče uvesti v drugem ali tretjem koraku davčne reforme.

Generalni direktor GZS Samo Hribar Milič vlogo GZS in Foruma tujih investitorjev vidi v tem, da opozarjata in opominjata vlado in  druge pomembne deležnike, tudi sindikate, da gremo v Sloveniji v smeri izboljšav. Po prvem Vrhu podjetij v tuji lasti je bistveno bolj optimističen, zlasti potem, ko je slišal državno sekretarko, da obstaja v vladi močna volja za spremembe. Tisti, ki imajo voljo, bodo namreč našli tudi pot. Javni sektor je mogoče optimizirati na tri načine – z boljšim menedžerskim upravljanjem, z boljšim operativnim delovanjem ter strukturnimi spremembami. Že z boljšim menedžerskim upravljanjem bi po njegovim mnenjem lahko dosegli bistveno zmanjšanje javne porabe.

 

Dodatne informacije: Tajda Pelicon, 01 5898 136

Fotogalerija