Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Apel Vladi RS: Ne zavajate ljudstva z bonbončki!

Duh je pobegnil iz steklenice. Predlog o ponovni uvedbi praznika 2. januarja je samo zadnji kamenček v nedržavotvorni in neodgovorni igri, ki jo že mesece spremljamo v slovenski politični areni.

Naj navedemo samo nekaj dejstev:

1.    Mizerna davčna kvazi reforma. Celotna vlada letos ni našla za davčno razbremenitev plač armade 800.000 zaposlenih več kot 90 milijonov evrov. V povprečju malce več kot borih sto evrov na zaposlenega! Pa še to namerava počrpati z višjo stopnjo davka od dohodka pravnih oseb. Razlog za mizerno razbremenitev naj bi bila javno-finančna vzdržnost.

2.    Bajni denarji za zdravnike. Po drugi strani je pred dnevi ministrstvo za zdravje našlo skoraj 40 milijonov evrov za zgolj 6.800 zdravnikov, čeprav denar iz zdravstvenega sistema curlja ven na številnih koncih. To je 5.800 evrov na zdravnika ali 50-krat več kot za povprečnega delovno zaposlenega v državi Sloveniji pri davčnem prestrukturiranju!

3.    Radikalni apetiti. Duh iz steklenice je ušel, kajti takoj  so se seveda oglasili drugi sindikati javnega sektorja in ostalih skupin, ki prejemajo prihodke iz javnih blagajn. Priče smo radikalnim apetitom po javnih sredstev na račun davkoplačevalcev, to je večine državljanov Republike Slovenije, in njenega gospodarstva.

4.    Populistična politika. Na koncu najmočnejša poslanska skupina predlaga, da bi 2. januar spet postal praznik, in pri tem celo javno in jasno nakaže, da gre za ponudbo sindikatom. Spet na račun gospodarstva.

5.    Zavajanje ljudstva. Evropska komisija je pred dnevi jasno sporočila, da zdajšnjo gospodarsko rast zmotno jemljemo kot samoumevno in je ne izkoristimo za zniževanje javnega dolga. Strukturni javno-finančni primanjkljaj celo še povečujemo. Predstavniki sindikatov in politiki pa zavajajo javnost in trdijo prav nasprotno, češ da smo že povsem iz nevarnih vod.

6.    Kje so ključni ukrepi? Vse to se dogaja v času, ko se od leta 2014 nismo premaknili niti na področju zdravstvene reforme, niti na področju pokojninske reforme, niti na področju reforme trga dela, zelo malo posluha pa je tudi za izobraževanje po potrebah gospodarstva.

V takšnih razmerah pred kamerami spremljamo plenilsko trgovanje v povezavi z bitko za politične rejtinge, v evidentno škodo večine slovenskih državljanov in slovenskega gospodarstva. Spremljamo dogodke, ki lahko spet ogrozijo javnofinančno stabilnost Slovenije in so povsem nedržavotvorni z zornega kota načel dobrega gospodarja. Načel, ki bi jih ključni politiki v državi morali zasledovati.

Ti pa nasprotno zakrivajo svoje početje s populističnimi bonbončki, kot je ponovna uvedba praznika 2. januarja. Gre za zelo nevarno igro, ki nas lahko spet popelje v leto 2013, če razmere na trgih ne bodo tako ugodne, kot so ta hip. Prej ali slej pa se bodo poslabšale.

 Opozarjamo Vlado RS na naslednje:

  1. Prepočasi zmanjšujemo javni dolg. Za plačilo obresti namenimo 1 mrd EUR letno; dvig obrestne mere za 1 odstotno točko pomeni 300 mio EUR več izdatkov.
    To viša javno-finančni primanjkljaj in/ali dviga davčno breme v gospodarstvu.
  2. Boj proti korupciji je pomanjkljiv. Dodaten denar v zdravstvu, ki je polno afer in anomalij, ni rešitev. 
    Denarja za dobre zdravnike, mlade zdravnike in skrajšanje čakalnih vrst je dovolj znotraj zdravstvenega sistema, treba pa ga je resno reformirati.
  3. Proračun je premalo razvojno naravnan. Delež javnih investicij v BDP je tudi v novem osnutku proračuna še vedno nižji od dolgoročno primernega (2 % namesto vsaj 3 %).
    Posledica: slabitev javne infrastrukture in zadržanost tujih vlagateljev.

Če smo se leta 2008 lahko bali krize zaradi nekaterih neodgovornih, s politiko povezanih podjetij in državnih bank, ki so pripeljali do prevelike zadolženosti podjetij, imamo danes nasprotno situacijo. V večini podjetij so se razdolžili, javni dolg pa je izjemno visok.

Apeliramo na Vlado RS, sindikate in vse druge ključne politike v državi, naj se prenehajo igrati s populističnimi potezami, z davkoplačevalskim denarjem in s prihodnostjo državljank, državljanov in slovenskega gospodarstva.  

Fotogalerija