Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Podpora digitalizaciji malih in srednjih podjetij

Slovenija v pogledu razvitosti tega področja po indeksu digitalnega gospodarstva in družbe DESI (Digital Economy and Society Index) zaostaja za povprečjem EU, ko bi zaradi svoje razvitosti, izvozne usmerjenosti in željene dolgoročne uspešnosti morala biti v ospredju. Še posebno je pereč problem kompetenc na digitalnem področju.

Zato je v prihodnje potrebno postaviti digitalizacijo slovenske družbe kot strateško pomembno usmeritev države, ki prinaša koristi in priložnosti tako za državljane kot gospodarstvo oz. celotno družbo.   

Na ta način bo Slovenija lahko povečevala produktivnost, zagotavljala višjo dodano vrednost, povečevala delež visokotehnoloških proizvodov v izvozu, dvigovala konkurenčnost ter se ustrezno odzvala na sodobne izzive digitalne ekonomije.

 Mala in srednja podjetja so dinamični motor gospodarstva, zato jim je potrebno nuditi vso razpoložljivo podporo pri prehodu v digitalno ekonomijo. Za gospodarske subjekte to pomeni posodobitev podjetniških in korporativnih strategij z digitalno strategijo, načrte za usposabljanje zaposlenih, osveščanje o trendih in zmožnostih digitalnih tehnologij, poenostavljanje in integracije procesov ter njihova digitalizacija, inoviranje novih produktov, storitev in poslovnih modelov, usmerjanje na odnose s strankami, razumevanje njihovih (digitalnih) potreb in povezovanje procesov s poslovnimi partnerji. Te spremembe dvigujejo produktivnost in mednarodno konkurenčnost.

 Zato je potrebna neposredna podpora države pri naslednjih iniciativah:

  • digitalizacija in digitalna preobrazba podjetij,
  • elektronsko poslovanju med podjetji in njihovimi partnerji doma in v tujini na podlagi mednarodnih standardov,
  • izobraževanje zaposlenih za digitalne kompetence in prekvalifikacije za nova delovna mesta,
  • vzpostavitvi kompetenčnega modela na nivoju celotne države z napovedovanjem bodočih kompetenc in potreb gospodarstva (projekt Karierna platforma),
  • vzpostavitvi povezovalnega ekosistema s storitvami in tehnologijami (Digitalno Inovacijsko Stičišče (Digital Innovation Hub Slovenia)) ter
  • Strateška Razvojno Inovativna Partnerstva (SRIP) Slovenije kot pomemben element povezovanja slovenskega gospodarstva, raziskovalne in akademske sfere za internacionalizacijo novih produktov in storitev ter implementacijo Strategije pametne specializacije Slovenije. 

 Kar je tudi v skladu z EU strategijo - Digitising European Industry Strategy.

Fotogalerija