Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Večja usklajenost izobraževalnih programov s potrebami na trgu dela in povečanje zaposljivost diplomantov

Slovenija je ena od redkih evropskih držav, ki ne razpolaga z dolgoročnejšim napovedovanjem potreb po kadrih oz. kompetencah. Na to nas opozarja tudi OECD.  Konkretizacija ključnih prednostnih ukrepov na področju Strategije spretnosti OECD – povzetek poročila o oceni stanja v Sloveniji – navaja, da mora Slovenija ustrezneje poskrbeti za visokokakovostne informacije o potrebah in ponudbi spretnosti-kompetenc, če želi ustvariti odziven in prožen sistem razvoja kompetenc, ki bo sledil razvojnim priložnostim Slovenije na globalnem trgu dela.

Zato je potrebno razviti učinkovit sistem napovedovanja potreb po kompetencah za 10 let vnaprej, ki mora imeti podporo države.

GZS razvija karierno platformo, ki bo s pomočjo najsodobnejših tehnologij (tudi umetne inteligenca in ekspertnih znanj na posameznih gospodarskih področjih) zagotovila napovedovanje potreb po razvoju kompetenc prebivalstva v prihodnjem obdobju do deset let, s čemer bomo lahko zagotovili tudi pravočasno prilagajanje in usklajevanje izobraževalnih programov potrebam na trgu dela.

 

Fotogalerija