Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Praktično izobraževanje: prenos dela izobraževalnega procesa v prakso v podjetjih

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS)  je aktiven partner pri ponovnem uvajanju vajeništva v Sloveniji.

 Z vajeništvom smo pričeli v šolskem letu 2017/2018 s ciljem:

· boljše usposobljenosti mladih glede na potrebe gospodarstva
· lažji prehod  med izobraževanjem in delom: zgodnejša poklicna socializacija
· zgodnejše zaposlovanje mladih in bolj usklajena ponudba in povpraševanje po kadrih

Sistemsko, na državni ravni ni bilo nobene promocije ponovne uvedbe vajeništva. Na tem področju je sistem čisto zatajil. Zbornici (GZS in OZS lahko promovirata vajeništvo med podjetji, neposrednega dostopa do mladine in staršev, nimata. Zato lahko izvajamo promocijo le na tistih šolah, kjer smo povabljeni).

GZS aktivno sodeluje pri verifikacija učnih mest v podjetjih – pregledu materialnih in kadrovskih pogojev v podjetju. Povezuje se z osnovnimi šolami  (ko je to omogočeno) ter s srednjimi šolami vključenimi v vajeništvo (vse srednje šole in šolski centri, ki izvajajo vajeništvo,  intenzivno sodelujejo z GZS). Podjetjem, šolam, staršem vajencev in vajencem nudimo pravočasno podporo, jih informiramo in jim svetujemo.

Na GZS je bilo registriranih 55 vajeniški pogodb, na OZS, ki edina še izvaja to javno pooblastilo pa le 4.  Vajenci obiskujejo 3 različne programe. V tekočem šolskem letu smo omogočili, da je 26 podjetij sklenilo vajeniške pogodbe. Za prihodnje šolsko leto so nam delodajalci najavili več kot  610 vajeniških učnih mest, za 8 različnih programov, ki bodo potekali po vajeniškem sistemu.  Srečujemo pa se z nizkim interesov mladih.

Nujno je potrebno zagotoviti promocijo ponovne uvedbe vajeništva. Podjetja, ki jih pokriva GZS so relativno dobro obveščena, od tu tudi velik interes in najave vajeniških mest. Obratovalnice so manj obveščene.

V prihodnje si je potrebno prizadevati za dobro regijsko pokritost vajeništva. Vključitev novih šol in programov v regije, ki jih gospodarstvo trenutno najbolj potrebuje. Potrebe po kadrih in najave vajeniških mest naj bodo podlaga za načrtovanje mreže šol, ki bodo izvajale vajeništvo.

Zagotoviti je potrebno stabilno in ustrezno financiranje podpornega okolja za izvajanje celotne podpore delodajalcem in povezovanje s šolami (financiranje nalog zbornic).

 

 

Fotogalerija