Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Oblikovanje strategije izvoza na nacionalni ravni

Dve tretjini slovenskega BDP ustvarimo z izvozom. Veliko težavo za doseganje ciljev rasti izvoza lahko predstavljajo geopolitična tveganja in protekcionistična politika številnih držav, ki ščitijo domače trge.

 Izvoz v letu 2017 je dosegel 35,6 mrd evrov, kar je 10,6 % rast glede na preteklo leto.

Da bi dosegli nadaljnje povečevanje je treba oblikovati strategijo izvoza na nacionalni ravni: oblikovanje panožnih in regionalnih prioritet za okrepitev slovenskega izvoza. Cilj: izboljšanje položaja v verigah vrednosti ter ustvariti več podjetij z izdelki za končne uporabnike;

Oblikovanje strategije izvoza na ravni mikro in malih podjetij: oblikovanje programskih paketov podpore, ki bodo mikro in mala podjetja vodila skozi prve izvozne posle. Cilj razširiti bazen slovenskih izvoznikov;

Potrebno je okrepiti mrežo diplomatsko konzularnih predstavništev in povečati število ekonomskih svetovalcev v njej. Prioritete je krepitev konzularnih predstavništev na področju Afrike Gospodarska

Diplomacija si mora v sodelovanju z gospodarstvom postaviti jasne in merljive načine spremljanja uspešnosti. Ta se lahko meri neposredno v povečevanju gospodarske menjave med državami.

 

Fotogalerija