Stališča in komentarji


Vlada z elektrošokom nad papirnice

Vlada je na seji v četrtek, 4.1.2013, z enim samim dekretom Palomi naložila več kot 372.000 evrov večji letni strošek za elektriko (v letu 2012 so plačali 172.000 tega prispevka, za 2013 bo slednji znašal 544.552 €), za celotno papirniško panogo pa to pomeni dodatno kar za 2,34 milijona evrov višji strošek.

Na GZS smo zgroženi nad takšno vladno politiko elektrošoka. Vlada je namreč dvignila prispevek za zagotavljanje podpor pri proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije kar za 316,6 odstotka!

Apeliramo na vlado, naj revidira to svojo odločitev, na ministrstvo za finance pa apeliramo, naj ne uresniči napovedanega dviga trošarin na energente za nadaljnjih 50 odstotkov, ki bi papirniški industriji povzročil dodaten milijon evrov letnega stroška. Skupaj torej samo tej panogi letos grozi 3,3 milijona evrov dodatnih stroškov, ki ji jih je naložila vlada. To je več od skupne izgube panoge v letu 2011.

Najbrž ob takšnih podatkih ni odveč poudarjati, da vlada nosi odgovornost za pričakovani razvojni zastoj številnih podjetij, za zmanjšanje njihovega izvoza, za morebitno odločitev lastnikov, da podjetja začnejo seliti v tujino ali raje razvijati sestrska podjetja v tujini in posledično tudi za manj delovnih mest v Sloveniji.

Fotogalerija