Stališča in komentarji


Javna predstavitev mnenj o predlogu novele Obrtnega zakona (ObrZ-E)