Stališča in komentarji


Stališče delodajalskih organizacij in zbornic do predvidene reforme trga dela

Stališče delodajalskih organizacij in zbornic do predvidene reforme trga dela, ki je bilo 11. januarja 2013 posredovano vsem vodjem poslanskih skupin v Državnem zboru Republike Slovenije, objavljamo v pripetem dokumentu,


Pripeti dokumenti

Fotogalerija