Stališča in komentarji


Kanček razuma pri zakonu o zaščiti živali

V občinske malhe verjetno ne bo treba prispevati skoraj deset milijonov evrov zaradi predloga, da bi vsi financirali spodbujanje odgovornega lastništva mačk. To bi se zgodilo v najslabšem primeru, če bi potrdili predlog 31a. člena novele Zakona o zaščiti živali.

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) zato pozdravlja amandmaja SDS, DL, NSi, SLS, SD in DeSUS, ki nasprotujeta rešitvam v predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali o uvedbi prispevka za zagotavljanje sofinanciranja izvajanja kastracij in sterilizacij zapuščenih živali ter drugih ukrepov za zmanjševanje prenaseljenosti živali, zagotavljanja varnega okolja občanom v povezavi z zapuščenimi živalmi ter spodbujanja odgovornega lastništva hišnih živali.

Na GZS se zavedamo težav zaradi bolezni, ki jih lahko prenašajo mačke. Vendar ne verjamemo v učinkovitost prvotne rešitve v predlaganem zakonu. Obstajale so namreč različne interpretacije, ali bodo omenjeni prispevek (člen 31a) morala občinam plačati le gospodinjstva ali tudi gospodarske družbe.

Menimo, da bi bilo takšno dodatno obremenjevanje gospodarskih družb in gospodinjstev v času recesije in krize, ki se globoko dotika številnih gospodinjstev, neodgovorno in povsem v nasprotju z realnimi težavami, s katerimi se soočajo tako gospodarske družbe kot gospodinjstva. Kot je bilo slišati tudi v javni razpravi v državnem zboru: zakaj z novim komunalnim prispevkom obremeniti upokojenko v stanovanju, ki sama sebe komaj preživlja in nima živali?

Predlagamo, da se ob morebitni drugačni rešitvi zaradi neodgovornega ravnanja z živalmi kaznujejo z visokimi kaznimi le lastniki. S tem spodbujamo tudi odgovorno ravnanje z živalmi.

Fotogalerija