Stališča in komentarji


Sindikat SKEI se v pomanjkanju argumentov za visoka povišanja plač poslužuje »lova na čarovnice« v izvozni industriji

Trditve SKEI v sporočilu medijem z dne 6. februarja, da delodajalci s pogajanji zavlačujemo, ne držijo.

V elektroindustriji smo 30. januarja neposredno po tretjem pogajalskem sestanku dogovorili naslednjega, četrtega, za 14. februar. Pogajanja v tej panogi tečejo od napovedi stavke 8. januarja.

Pogajali smo se tudi že v kovinski industriji. V industriji kovinskih materialov in livarn pa smo že pred objavo sporočila za medije SKEI sprejeli odločitev o pogajanjih in tudi povabili SKEI na pogajanja 12. februarja. Zato informacija, da delodajalci zavlačujemo s pogajanji še toliko bolj čudi.

Pogajanja so potekala tudi v letu 2012, vendar so sindikati od njih odstopili kljub temu, da smo delodajalci pristajali na vzdržno zvišanje najnižjih osnovnih plač po panogah. 

Zakaj pogajanja niso uspešna: ker sindikati na čelu s SKEI v času recesije vztrajajo na nevzdržnih in nesprejemljivih zahtevah za dvig osnovnih plač, ki so tudi v letu 2012 v okviru možnosti po podjetjih že porasle.

GZS čudijo tudi zadnji pozivi SKEI. GZS podpira zakonito zaposlovanje in ravnanje z zaposlenimi v vseh podjetjih in hkrati obsoja vsakršno nezakonito in neprimerno ravnanje podjetij, še zlasti v zvezi z delom in zaposlenimi.

Zaskrbljujoča pa je napoved SKEI, da bo prijavljal »najmanjše sume kršitev delovnopravne zakonodaje in ostalih predpisov v podjetjih« in s tem sprožal inšpekcijske nadzore. Način in izbor trenutka s strani SKEI, da sredi pogajanj poziva k množičnim inšpekcijskim prijavam v izvoznih industrijah, je možno razumeti le kot nepremišljeno dejanje s ciljem očrniti vso industrijo kot neodgovornega zaposlovalca. Vnaprej opozarjamo SKEI, da bo s tem povzročena škoda slovenskim podjetjem pri kupcih in partnerjih v tujini, ogrožena bodo tudi delovna mesta v Sloveniji.

Čudi nas tudi poziv SKEI delavcem, naj obiščejo zdravnika zaradi stresa. Podjetja po vedenju GZS ne preprečujejo obiska zdravnika ali udeležbe zaposlenih na krvodajalskih akcijah. Zato je spodbujanje SKEI k množičnemu obisku zdravnika ali skupinske krvodajalske akcije kot manifestacije pritiska na delodajalca povsem neumestno. Izrabljanje zdravstvenih težav delavcev za sindikalne pritiske je tudi neetično.

Napovedano ravnanje SKEI kaže na nemoč sindikata, da bi ob pomanjkanju argumentov upravičil svoje nesprejemljive zahteve glede plač in našel razloge za nadaljevanje svojih stavkovnih pritiskov.

Združenja oz. zbornice dejavnosti GZS zavračamo takšno ravnanje in pozivamo SKEI, da se odreče nameravanim pritiskom, da realno oceni razmere v gospodarstvu in se v dialogu z delodajalci pogaja o možnih in vzdržnih rešitvah v korist zaposlenih, ne pa v njihovo škodo. Neodgovorna dejanja imajo lahko neslutene posledice.

Plače v panogah, kjer deluje SKEI, so namreč kljub kriznim razmeram že od leta 2008 do leta 2012 realno zrasle. Povsem jasno je, da so najnovejše zahteve SKEI po zvišanju osnovnih plač v vseh tarifnih razredih od 6,5 odstotka do 9 odstotkov v času recesije povsem nevzdržne. Dodatno lahko osiromašijo konkurenčnost številnih podjetij na mednarodnem trgu, saj gre za izvozne družbe.

GZS-Zbornica elektronske in elektroindustrije
GZS-Združenje kovinske industrije
GZS-Združenje kovinskih materialov in nekovin

Fotogalerija