Stališča in komentarji


Izkoriščanje krvodajalskih akcij je neetično

Ljubljana, 19. februar 2013 - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) z obžalovanjem spremlja novice o izvajanju dvomljivih metod pogajalskega pritiska sindikata SKEI, ki bi jih lahko šteli za neetične in nekatere med njimi po zadnjih ocenah uslužbencev Rdečega križa Slovenije celo zdravju delavcev nevarne.

Etijev sindikat SKEI je za danes in jutri delavce pozval, da se udeležijo krvodajalske akcije območnega Rdečega križa. Tak poziv bi lahko razumeli kot pozitivno gesto humanosti in solidarnosti, če ne bi tekla pod sloganom »Ker mi vsak dan pijejo kri, jo bom raje daroval tistim, ki jo potrebujejo«. SKEI je sicer krvodajalske akcije napovedal že v svojem dopisu članom 6. februarja kot eno ob oblik zaostrovanja v pogajanjih za kolektivne pogodbe.

Obžalujemo agresivni govor sindikata SKEI. Takšno geslo po našem trdnem prepričanju ne sodi k tako človekoljubni gesti, kot je krvodajalska akcija. Zato se strinjamo s predstavniki Rdečega križa, ki so kritični do takšnih metod sindikalnega boja in ga ocenjujejo kot "izrabo inštituta humanosti". Opozarjamo, da je po trditvah predstavnice Rdečega križa v Zagorju darovanje krvi ob takšnih namenih in hkratnem čustvenem naboju lahko celo nevarno za krvodajalce.

Že včeraj smo opozorili na neetičnost ravnanja SKEI pri pozivu k množičnem obisku zdravnika s ciljem pogajalskega pritiska. To dejanje je po našem mnenju neetično tudi do drugih bolnikov, ki resnično potrebujejo zdravniško oskrbo. Na to je v pismu opozoril tudi Sindikat zdravnikov družinske medicine Slovenije, poudarjajoč, da v ambulantah družinske medicine zaradi gneče že tako celo neposredno ogroženi bolniki komaj dobijo zadostno zdravstveno podporo.

GZS zato poziva sindikat SKEI, da upošteva strokovne argumente predstavnikov Rdečega križa in zdravnikov. Še enkrat poudarjamo, da naj SKEI za pogajalsko mizo s sindikati išče ustrezne rešitve glede plačne problematike.

Fotogalerija