Stališča in komentarji


Pozdravljamo sprejem reforme trga dela. Čas je za nove korake.

Na Gospodarski zbornici Slovenije z zadovoljstvom ugotavljamo, da sta bila danes v Državnem zboru soglasno sprejeta oba zakona s področja reforme trga dela, Zakon o delovnih razmerjih in Zakon ospremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela. To je dokaz, da je v Sloveniji možno v prihodnje izpeljati še kakšno od nujno potrebnih reform, kot sta na primer davčna in zdravstvena reforma.

Vseskozi smo kot konstruktivni partnerji pri pogajanjih za reformo trga dela zahtevali spremembe, ki bodo okrepile prožnost delovnih razmerij, zmanjšale administrativna bremena delodajalcev ter znižali stroške dela. S sprejetima zakonoma smo naredili korak naprej k tem ciljem. Vendar je to le prvi korak, saj te spremembe same po sebi ne bodo dovolj za večje zaposlovanje in odpiranje delovnih mest, kar naj bi bil ključni cilj reforme. Slediti bodo morali novi ukrepi za zagon gospodarstva, tudi na področju trga dela.

Z doseženim še zdaleč nismo zadovoljni in pričakujemo, da se v bližnji prihodnosti s socialnimi partnerji in vlado ponovno usedemo za pogajalsko mizo. Odprtih je ostalo kar precej vprašanj, kot npr. nadomestila za bolniško odsotnost, uvedba čakalnih dni, nadomestilo za prevoz na delo, plačani odmor med delom in še marsikaj drugega.

Ob tem ne smemo pozabiti, da se je potrebno še v letošnjem letu lotiti nove ureditve študentskega dela in da je problematika dela na črno nekaj, čemur še vedno nismo posvetili dovolj pozornosti. Predvsem zato, ker tako študentsko delo kot delo na črno v Sloveniji vseskozi dopuščamo kot socialni korektiv, ne da bi se zavedali, da predstavljata nelojalno konkurenco gospodarskim družbam. Zakonska ureditev, ki bi davčno stimulirala tako posameznike kakor tudi gospodarske subjekte, da bi korektno plačevali prispevke in davčne obveznosti, bi zagotovo zmanjšala interes za takšno delovanje.

Fotogalerija