Stališča in komentarji


Država naj oznani utajevalce, ne pa vseh dolžnikov

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) poudarja, da javna objava davčnih utajevalcev ne bi bila sporna. Objava imen davčnih dolžnikov, napovedana 15. aprila, pa je sporna in škodljiva. Zato pozivamo pristojne, da preprečijo objavo imen podjetij in podjetnikov, zoper katere davčni postopki sploh še niso pravnomočno končani. V davčnih postopkih namreč pritožbe ne zadržijo postopkov. Po našem prepričanju bo objava takšnih imen na seznamu davčnih dolžnikov zelo sporna, še zlasti v primerih, ko bo pravnomočna odločba nasprotna prvotni odločbi Davčne uprave Republike Slovenije (DURS).

Kot je napovedala DURS, bo v skladu z zakonom, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije, 15. aprila javno objavila imena vseh davčnih zavezancev z več kot 5.000 evrov davčnega dolga, starejšega od 90 dni na dan 25. marec, in tistih, ki do 25. marca niso predložili obračunov davčnega odtegljaja za izplačilo plače in nadomestila plače za mesec januar.

GZS pred napovedo objavo imen davčnih dolžnikov ponovno opozarja na škodljivost, pa tudi spornost tega dejanja, ki bo sledilo zakonski ureditvi, žal izglasovani v Državnem zboru Republike Slovenije.

GZS je poleg tega že pred dnevi opozorila tudi na dejstvo, da se bodo na seznamu davčnih dolžnikov znašla številna podjetja, ki svojih davčnih obveznosti niso poravnala iz objektivnih razlogov, ker sama za pošteno opravljeno delo niso prejela plačila. Takšna javna izpostavitev podjetij lahko povzroči dodatno poslovno škodo in pogosto tudi neupravičen medijski linč. Ta bo močno prizadel ne le poslovni ugled podjetij, temveč lahko posledično privede tudi do znižanja njihove bonitetne ocene.

Na GZS nasprotujemo kakršnim koli oblikam slabih poslovnih praks in nelojalnega konkuriranja, še posebej tudi neplačevanju davkov. Vendar pa naj država v skladu z obstoječo zakonodajo, ki to že danes omogoča, poskrbi za izterjavo davkov ter sodno preganja davčne utajevalce.

Fotogalerija