Stališča in komentarji


GZS pozdravlja sprejem novele Obrtnega zakona


GZS o sprejetju novele Obrtnega zakona

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) pozdravlja današnji sprejem novele Obrtnega zakona (ObrZ). Sprejetje novele ni pomembno le zaradi uveljavitve prostovoljnega članstva v OZS. Novela Obrtnega zakona odpravlja tudi številne ovire za podjetnike in obrtnike ter statusno neenakost slovenskih gospodarskih zbornic. Državni zbor Republike Slovenije in vlada sta s to odločitvijo pokazala spoštovanje do referendumske odločitve obrtnikov in podjetnikov.

Dodatek: Podrobnejše o pomembnih vsebinah ObrZ

GZS v zvezi z novelo ObrZ izpostavlja naslednje:

  1. Prostovoljno članstvo v OZS je v skladu z voljo gospodarskih subjektov, izraženo z referendumom, in v precejšnji meri odpravlja neenako obravnavo zbornične organiziranosti.
  2. Novela zakona uvaja jasnejšo definicijo obrti in odpravo obrti podobnih dejavnosti (s tem pa odpravo dosedanje A in B liste obrtnih in obrti podobnih dejavnosti).
  3. Na predlog GZS in Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) se je z novelo:

preprečil avtomatizem vpisa novih subjektov v obrtni register, ki bi uvajal nova administrativna bremena in možnosti dvoumnega tolmačenja zakona,

uveljavila možnost, da se javno pooblastilo v zvezi z izdajanjem potrdil o zakonitem opravljanju dejavnosti pri čezmejnem poslovanju v EU poleg OZS dodeli tudi drugim reprezentativnim zbornicam.

  1. GZS se ne zavzema za deregulacijo dejavnosti, obrtne ali neobrtne, tam, kjer to zahtevajo razlogi varovanja zdravja, premoženja in okolja.

Gre za dejavnosti, ki poleg vrste drugih pogojev zahtevajo tudi poklicno usposobljenost, če se izvajajo na obrtni ali neobrtni način dela. Izpolnjevanje teh pogojev pa je v pristojnosti inšpekcijskega nadzora.

Fotogalerija