Stališča in komentarji


Zdravilo za elektrošok: Zgledujmo se po Nemcih in razbremenimo industrijo

GZS meni, da mora Vlada RS revidirati in izboljšati podporno sheme za obnovljive vire energije (OVE), da se zagotovi njeno večjo učinkovitost. Ob tem je treba zagotoviti pogoje za umeščanje HE, ki ne potrebujejo subvencij, in vetrnih elektrarn, pri katerih proizvodni stroški in subvencije niso tako visoki kot pri fotovoltaiki, v prostor. Le tako bomo uresničili mednarodne zaveze iz podnebnega pakta, po katerih moramo do leta 2020 zagotoviti 25-odstotni delež OVE.

Predlagamo modifikacijo Uredbe o prispevku za OVE in SPTE: ker je razmah tehnologij OVE vplival na znižanje cen električne energije, se gospodinjskim odjemalcem s povišanjem prispevka za OVE ne bi nepravično povišalo breme. Slovenska gospodinjstva so glede na vse svoje stroške bistveno manj obremenjena kot nemška.

Predlagamo spremembo podporne sheme za OVE v noveli Energetskega zakona po zgledu nemškega modela, še prej pa simulacijo z izračuni na podlagi tega modela.

Več v pripetem dokumentu.

Priloga


Pripeti dokumenti

Fotogalerija