Stališča in komentarji


GZS pri ministru Pličaniču o insolvenčni zakonodaji

 

Ljubljana, 10. april 2013 – GZS je na današnjem sestanku z ministrom za pravosodje dr. Senkom Pličaničem pozdravila predlog novega zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Ministrstvo je namreč pri pripravi novele zakona upoštevalo večino predlog GZS iz Agende 46+.

Na GZS menimo, da nova zakonodaja lahko bistveno pripomore k učinkovitejšim stečajnim postopkom, če bodo tudi v praksi upniki dobili bistveno večjo moč kot doslej.

Pozdravljamo tudi strožji nadzor nad stečajnimi upravitelji in oprostitev plačila predujma za začetek stečajnega postopka.

Med pomembnimi novostmi izpostavljamo tudi dražbe, kjer se cena spušča, a mora biti izklicna za četrtino višja od ocenjene. Namen je hitrejša unovčitev premoženja stečajnega dolžnika.

Predvidevamo, da bo nova insolvenčna zakonodaja pripomogla tudi k ohranitvi zdravih jeder izčrpanih podjetij.

 

Fotogalerija