Stališča in komentarji


GZS pri ministru Čuferju: ZA zlato fiskalno pravilo

Ljubljana, 10. april 2013 – GZS je na današnjem sestanku ministra za finance dr. Uroša Čuferja seznanila s svojimi stališči glede morebitnega dviga DDV ter drugih davkov in dajatev. Razpravljali so o sanaciji bank, prezadolženosti podjetij in privatizacije. Hkrati je GZS predstavila tudi predloge kratkoročnih ukrepov za izhod Slovenije iz krize – Agendo 46+. Minister Čufer je obljubil odziv na predloge GZS.

Predsednik GZS, mag. Samo Hribar Milič, je na srečanju opozoril, da bi morebitni dvig DDV povzročil pritisk na cene podjetij, ki so dobaviteljice trgovinam. Sanacija bank in upravljanje slabih terjatev morata nujno biti transparentni. Kar zadeva prezadolžena podjetja, se GZS zavzema za ohranitev zdravih jeder in vseh produktivnih delovnih mest. Ob tem pri sanaciji teh podjetij poudarja nujnost razlastninjenja dosedanjih lastnikov in imenovanje sposobnega managementa.

GZS zagovarja tudi resen začetek privatizacije, ker se je država izkazala kot slaba upravljavka svojih podjetij.

Predsednik GZS je na sestanku izpostavil tudi, da GZS zagovarja uvedbo zlatega fiskalnega pravila v Ustavo RS.

 

 

Fotogalerija