Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Prenovljena Agenda 46+ pri predsednici vlade in ministrih

Kaj smo aprila storili v zvezi z Agendo 46+?

Ljubljana, 25. april 2013 - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je v aprilu zagnala nov krog predlaganja kratkoročnih ukrepov za izhod iz krize. Na temo prenovljene Agende 46+ se je sestala s predsednico Vlade, mag. Alenko Bratušek ter pristojnimi ministri.

Kaj smo aprila storili v zvezi z Agendo 46+?

GZS je skupaj z Združenjem Manager in Združenjem delodajalcev Slovenije, tudi na temo Agende 46+, priredila srečanje s predsednico vlade mag. Alenko Bratušek in ministroma za gospodarski razvoj in tehnologijo, mag. Stankom Stepišnikom, in za kmetijstvo in okolje, mag. Dejanom Židanom.

Pred tem smo Agendo 46+ prenovili z novimi predlogi in s ključnimi desetimi smernicami. V veliko pomoč so nam bili predlogi gospodarstvenikov. V prenovljeni Agendi 46+ je po novem 63 ukrepov. Od prvih 46 ukrepov jih je več kot polovica na različnih ravneh vladne obravnave. O prenovljeni Agendi 46+ smo obvestili predsednico vlade, vse pristojne ministre, poslanske skupine in druge ključne odločevalce v državi.

V zadnjih dveh tednih smo se na temo Agende 46+ že sestali z ministrom za finance dr. Urošem Čuferjem, ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anjo Mrak Kopač, državno sekretarko na ministrstvu za zdravje Brigito Čokl, intenzivno pa v zadnjih tednih sodelujemo pri pripravi insolvenčne zakonodaje in zakona o sistemski razdolžitvi z ministrom za pravosodje dr. Senkom Pličanićem in njegovimi sodelavci.

Predsednica vlade mag. Alenka Bratušek je po srečanju z gospodarstveniki na GZS poslala vsem ministricam in ministrom dopis, da naj do 22.4. posredujejo informacije, v kateri fazi vladne obravnave so predlogi ukrepov iz stare Agende 46+, kateri ukrepi iz prenovljene Agende 46+ so sprejemljivi za ministre, kateri pa ne in zakaj ne. V teh dneh čakamo na odgovor.

Medtem se ukrepi iz Agende 46+ pripravljajo tudi za normativni program vlade, nekaj več kot 20 predlogov pa je tudi na posebnem seznamu za odpravo birokratskih ovir podjetjem. Med njimi jih je kar nekaj tudi iz Agende 46+.

Podrobneje smo v aprilu sodelovali ali se odzvali pri naslednjih temah:

1. Insolvenčna zakonodaja

Z veseljem ugotavljamo, da je ministrstvo za pravosodje sprejelo in vključilo v predlog novele insolvenčne zakonodaje večino predlogov GZS. Ti so šli zlasti v smeri večje moči upnikov, večjega nadzora nad upravitelji, ohranitve zdravih jeder podjetij in hitrejše unovčitve premoženja dolžnikov.

GZS aktivno s predlogi sodeluje tudi pri pripravi zakonodaje o sistemski razdolžitvi, katere primarni cilj je ohranitev zdravih jeder podjetij na način, da ekonomski lastniki (upniki) prevzamejo lastniško vlogo v produktno perspektivnih, a prezadolženih podjetjih.

2. Trošarine za energente in elektrošok

Ministra za finance dr. Uroša Čuferja smo seznanili z našim stališčem zoper selektivne davke in dajatve. Čakamo na njegov odgovor. Ministru za infrastrukturo in prostor Samu Omerzelu smo posredovali stališče in predlog, naj se pri prispevku za obnovljive energije v uredbi in podporni shemi zanje v noveli Energetskega zakona zgleduje po nemškem modelu. Pričakujemo odgovor.

3. Širitev Nature 2000

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in vlada žal nista upoštevala predlogov GZS in EZS o smotrnih rešitvah glede širitve Nature 2000, zlasti ko gre za prostorske rešitve za energetske projekte na srednji Savi. Štiri območja za HE na srednji Savi so vključena v predlog novih območij Nature 2000, le eno ne.

GZS si bo prizadevala za strokovno revizijo širitve Nature 2000 in za izvajanje uredbe o širitvi Nature 2000 tako, da ne bo onemogočila ali drugače bistveno omejevala gradnje HE.

4. Novi koraki na področju ureditve trga dela

Da bi sprožili nove korake na trgu dela, smo pripravili posvet na to temo s predstavniki različnih deležnikov. Stališče GZS: reforma trga dela je prinesla več prožnosti, ne bo pa prinesla novega zaposlovanja. Potrebujemo nove korake, vključno z ureditvijo študentskega dela, zajezitvijo sive ekonomije in bojem proti delu na črno.

Kaj sledi v maju?

GZS bo med drugim v okviru Agende 46+ poleg omenjenih tem v maju največ pozornosti namenila:

  • seznanitvi preostalih pristojnih ministrov z novimi predlogi ukrepov iz Agende 46+,
  • pripravi in intenzivnejšemu operativnemu sodelovanju z ministrstvi pri kreiranju konkretnih rešitvah.

Fotogalerija