Stališča in komentarji


ZA reformni program, ki bo držal vodo

 

Slovenija je v težki, a ne brezizhodni ekonomski situaciji. Vlada Alenke Bratušek ima izjemno priložnost, da v Bruselj - z Nacionalnim reformnim programom (NRP) 2013-14 - pošlje celovit predlog ukrepov. Pozivamo vse akterje, ki sodelujejo pri pripravi reformnega programa, da sprejmejo izziv in ga pripravijo zgledno - s ciljem, da bo program držal vodo. Da ne bo le na papirju, temveč da bo izvedljiv.

Le ena pot vodi k temu cilju: povečanje konkurenčnosti našega gospodarstva. Večja konkurenčnost je največje jamstvo za socialno stabilnost v državi.

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je že prejšnji teden opozorila, da je treba ukrepe v osnutku NRP 2013-14 časovno uskladiti in v številnih primerih opredeliti konkretno vsebino ukrepov. Gospodarstvo ne pristaja več na nikakršne obremenitve. Nujno potrebujemo jasne, transparentne takojšnje ukrepe za omejitev javne porabe in za zagon gospodarstva. Višji prihodki v proračun bodo sicer le nalivanje vode v luknjast sod. Program ne bo držal vode!

Osnutek NRP 2013-14 postavlja pravilno diagnozo. Toda manjka konkretna vsebina pri prioritetnih ukrepih, denimo pri zagonu gospodarstva, kjer ni konkretnih podatkov o prioritetah državnih strateških investicij. Manjka jasna in transparentna ocena učinkov ukrepov pod črto na razbremenitev gospodarstva in njegov zagon. Zato v tem hipu ni mogoča ocena, ali bo ta reformni program res prinesel zagon gospodarstva ali pa ga bodo nove obremenitve namesto razbremenitev spravile v še hujši krč.

Zato vlado pozivamo, naj ne stori napake. Naj prej dodatno ne obremeni gospodarstva in državljanov z novimi ali višjimi davki in dajatvami, preden bo z dejanji posegla v racionalizacijo javnega sektorja in zagon gospodarstva. Gospodarstveniki smo v zadnjih letih že prevečkrat poslušali prazne obljube. Zdajšnja vlada je pred izzivom, da takšnega obnašanja ne ponovi. Še več, zdajšnja vlada mora ravnati drugače, sicer se bo z nadaljnjo zmanjšano konkurenčnostjo naših podjetij krizo še bolj poglobila.

Še enkrat poudarjamo, da mora vlada v praksi izkazati močno zavezo po transparentnosti, profesionalnosti in depolitizaciji. Potrebujemo strokovna pravila in strategijo o tem, katera podjetja bomo reševali in katera spodbujali, katera državna podjetja bomo prodali, katera pa obdržali v državni lasti. Cilj mora biti bogatenje gospodarstva, ne njegovo siromašenje.

Največji nevarnosti vidimo v morebitnih nesmotrnih reševanjih podjetij zaradi neekonomskih interesov in v morebitnem vnovičnem zastoju pri privatizaciji. Slovenija nujno potrebuje svež kapital, ki mora imeti pozitivne narodno gospodarske učinke.

Pričakujemo odkrit in odločen boj proti davčnim utajam, sivi ekonomiji, delu in zaposlovanju na črno, korupciji in klientelizmu.

Predvsem pa pričakujemo novo gospodarsko politiko v Sloveniji, ki bo odločno podpirala izvoz, in novo tehnološko politiko, ki bo bistveno učinkoviteje podpirala raziskave in razvoj. 

 

Fotogalerija