Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Poziv poslancem: Ne ovirajte postopka sprejema novele ZFPPIPP

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) podpira sprejem novele Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), saj pričakujemo pozitivne spremembe pri učinkovitosti, vodenju in transparentnosti insolvenčnih postopkov. Na podlagi predlaganih ukrepov pričakujemo hitrejše, enostavnejše, cenejše in predvsem lažje in zakonito prestrukturiranje podjetij v težavah ter bistveno boljše poplačilo upnikov.

Zato GZS poziva poslance in poslanske skupine, da ne ovirajo postopka sprejema novele ZFPPIPP, za katerega ocenjujemo, da je prvi v nizu korakov, ki jih moramo izvesti. Predlog novele ZFPPIPP naj podprejo v celoti in brez vlaganja amandmajev, za katere ni širokega konsenza med poslanci. Z zaviranjem postopka sprejema bi namreč lahko (ponovno) ustavili ali zamaknili sprejem in uveljavitev številnih ukrepov, sprememb in rešitev, ki jih gospodarstvo nujno potrebuje.

Poudarjamo, da je skrajni čas, da lastniki, poslovodstvo in prezadolženi dolžniki ter upniki prevzamejo vsak svoj del odgovornosti. Pričakujemo, da bo novela zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju spodbudila lastnike in vodstva podjetij k pravočasnemu, hitremu in odločnemu začetku postopkov prestrukturiranja in prilaganja spremenjenim razmeram na trgu. Hkrati naj se upnike spodbuja k pravočasnemu ukrepanju pri dolžnikih, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti. Pri tem naj upniki prevzamejo tudi nova in večja pooblastila za nadzor nad delom stečajnih upraviteljev, ki jim jih prinaša novela ZFPPIPP z namenom krepitve njihovega položaja in možnostmi poštenega poplačila.

Več o komentarju GZS na novelo ZFPPIPP je objavljeno na  /skupne_naloge/stalisca_in_komentarji/61280

Fotogalerija