Stališča in komentarji


ZA fiskalno pravilo v ustavi in razdolžitev podjetij

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) podpira vpis fiskalnega pravila v Ustavo RS.

Razloga za to sta naslednja:

  • slovenska politika v zadnjih letih pred domačo in tujo javnostjo ni pokazala dovolj odgovornosti pri upravljanju z javnimi financami, zato menimo, da je zelo koristno, če se bodo politiki sami zavezali k odgovornemu upravljanju javnih financ v prihodnjih letih,
  • v trenutnih slovenskih kriznih razmerah bo vpis fiskalnega pravila v ustavo izboljšal zaupanje mednarodne finančne in mednarodne splošne skupnosti, da bo Slovenija res krenila po drugačni poti kot v zadnjih letih, kar bo pripomoglo k večjemu zanimanju tudi tujih vlagateljev za Slovenijo.

GZS podpira tudi izvedbeni zakon o fiskalnem pravilu, ki bi omogočil več manevrskega prostora in s tem tudi večji razvojni zagon, ne le varčevanja, ki bi nas ponovno lahko pripeljal v neugodno spiralo krize. Obenem smo prepričani, da bo vpis fiskalnega pravila v ustavo in sprejem izvedbenega zakona, za katerega je tudi potrebna dvotretjinska večina v parlamentu, pripomogel h kakovostnejšemu izhodu Slovenije iz krize.

GZS je že večkrat v zadnjem času poudarila, da bi bil vpis fiskalnega pravila v slovensko ustavo nujna in koristna odločitev.

Vse to je nujen pogoj za okrepitev slovenskega gospodarstva. Močnejše gospodarstvo pa je največje jamstvo za več delovnih mest in za krepitev socialne države.

Prav tako, kot je bila nujna sprememba insolvenčne zakonodaje, ki jo je včeraj potrdil Državni zbor RS.

GZS pozdravlja sprejetje novelo zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ki bo med drugim prinesel večjo moč upnikov, lažje ohranjanje zdravih jeder in hitrejše unovčenje premoženja dolžnikov.

V nadaljnjih korakih pozivamo k čim hitrejšemu, učinkovitemu in kakovostnemu operativnemu delovanju slabe banke in k čim hitrejši in kakovostnejši pripravi, pa tudi sprejetju zakona o sistemski razdolžitvi.

To so namreč trije ključni ukrepi za začetek sanacije bank in začetek zdravega razdolževanja podjetij s ciljem okrepitve njihovih zdravih jeder, s tem pa večje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. 

Fotogalerija