Stališča in komentarji


Komentar GZS: Poziv vladi: Za razvoj, ne za zastoj!

Ohranjajmo delovna mesta. Toda o tem, kateri programi so še perspektivni v podjetjih v težavah, naj strokovno presojajo neodvisni strokovnjaki, ne politika brez utemeljenih argumentov.

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) ob zadnjih dogodkih, povezanih z reševanjem podjetij v hudih težavah, zagovarja ukrepe za ohranitev delovnih mest, vendar ne za vsako ceno, ampak le tistih s perspektivo na trgu.

Presojo o tem, katera podjetja v resnih težavah so še perspektivna, kateri programi so v teh podjetjih še perspektivni, mora nujno presoditi strokovno in politično neodvisna stroka, ne pa izbrani akterji v določenem podjetju ali celo politiki.

Zato zlasti Vlado RS pozivamo, da ta načela strokovne presoje upošteva v vseh fazah odločanja o morebitnih ukrepih v zvezi z ogroženimi podjetji.

Ob tem poudarjamo, da mora biti vsakršno prestrukturiranje podjetij s pomočjo države v skladu s pravili EU o državnih pomočeh in v skladu s strateško usmeritvijo Slovenije, da ohranja in razvija delovna mesta s čim višjo dodano vrednostjo. Obenem mora biti tudi v duhu priporočil Evropske komisije, ki smo jih prejeli pred dnevi, ki zahtevajo strokovnost in neodvisnost presoje na vseh ravneh prestrukturiranja podjetij in drugih institucij v resnih težavah. Le tak pristop je prava smer proti izhodu Slovenije iz krize.

Nikakor ne smemo davkoplačevalskega denarja spet zapravljati za reševanje programov podjetij, ki na trgu nimajo nikakršne perspektive, kot smo to napačno počeli že velikokrat v preteklosti. S ponavljanjem starih napak ne bomo doživeli novega razvojnega zagona, ampak le novo spiralo  razvojnega zastoja in krčenja gospodarstva.

 

Zato še enkrat ponavljamo. Oceno o smiselnosti in načinu prestrukturiranja podjetja lahko podajo le neobremenjeni zunanji strokovnjaki. Vsakršne vnaprejšnje napovedi o prestrukturiranju takšnih podjetij brez presoje in utemeljenosti niso verodostojne.

Fotogalerija