Stališča in komentarji


Krčenje BDP bo v 2013 očitno globlje od uradnih napovedi

PO ZAKLJUČENI ANKETI O POSLOVNIH PRIČAKOVANJIH V LETU 2013 BO SKEP GZS NAPOVED GOSPODARSKIH GIBANJ POPRAVILA NAVZDOL

Globok padec BDP v 1. kvartalu 2013 je glede na prvi kvartal preteklega leta močno presegel naša predvidevanja.  Uresničujejo se tveganja pomladanske napovedi SKEP GZS v zvezi z »le« 2 % krčenjem BDP v letu 2013. 

Da bi po 4,8 % padcu v 1. kvartalu še bilo realno pričakovati 2% krčenje BDP na letni ravni, kakor smo napovedovali v pomladanski napovedi SKEP GZS, bi morala biti v naslednjih kvartalih gibanja BDP bistveno boljša –  z ne več kot 1,5 % negativne stopnje rasti. Negativne trende 1. kvartala  2013, ki se lahko nadaljujejo tudi v naslednjih kvartalih, nakazujejo tudi rezultati majske ankete GZS o poslovnih pričakovanjih za to leto. Pozitivno bo na BDP vplivala le rahla rast izvoza, negativno pa drugi dejavniki: kontinuirano strmo upadanje domače potrošnje, posebej zasebne, in drsenje trga investicij; pritiski na znižanje prodajnih cen, višanje vhodnih stroškov, optimiranje zaposlenih.

Zaradi dosedanjih gibanj in trendov teh dejavnikov je poslabšanje negativne rasti BDP v letu 2013 na letni ravni zelo verjetno. Na podlagi rezultatov ankete SKEP GZS in pričakovanih učinkov vladnih varčevalnih ukrepov ocenjujemo, da bomo napovedi BDP korigirali navzdol, pod najmanj 2,5 % negativne rasti. Več o tem v junijski številki Konjunkturnih gibanj SKEP GZS.


Več o razlogih za slabšo napoved gibanja BDP za leto 2013:

 

Do konca leta 2013 ni moč računati na manj negativna gibanja domače potrošnje. 

 

Izvoz, ki je edini poganjal rast BDP, se je močno ohladil in v letu 2013 ne kaže bistvenih trendov rasti, kot smo jo poznali še leto nazaj. 

 

Na BDP močno vpliva tudi krčenje zalog proizvodnje, ki je zaradi nedostopnosti virov financiranja neizogibno tudi vnaprej. 

 

Gibanja BDP po proizvodni strukturi kažejo na resnost negativnih trendov, ki se sami po sebi ne morejo obrniti v manj negativno smer.  

Fotogalerija