Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Napovedani davek na nepremičnine je grožnja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) ostro nasprotuje kakršnim koli dodatnim obremenitvam gospodarstva, ki lahko še poslabšajo že sedaj šibko konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Zadnji takšen primer je predlog novega davka na nepremičnine.

Predlog davka na nepremičnine, ki bi zvišal obdavčitev poslovnih in industrijskih nepremičnin za 13 odstotkov in s tem dodatno obremenil gospodarske subjekte, je povsem nesprejemljiv. Zato na GZS pozivamo Ministrstvo za finance in Vlado RS, da takšen predlog umakne. Zlasti glede na to:

  • da bodo gospodarski subjekti od 1. julija prizadeti z višjim davkom na dodano vrednost,
  • že z začetkom leta so jih prizadeli višji prispevki za obnovljivi viri,
  • grozijo pa jim še selektivni davki ali dajatve, kot npr. davek na sladke pijače in
  • višji prilivi v zdravstveno blagajno v breme gospodarstva.

Opozarjamo Vlado RS, da je v Koalicijski pogodbi napovedala ukrepe za nov zagon gospodarstva. Ukrep, kot je predlagan, pa ima ravno nasprotni učinek.

GZS sicer podpira usmeritev predloga davka na nepremičnine v tistem delu, kjer spodbuja aktivacijo nepremičnin, ki se ne uporabljajo. GZS bo v zahtevah kratkoročnih ukrepov v okviru Agende malega gospodarstva (AgendaMG), ki bo predstavljena na 2. Vrhu malega gospodarstva 19. junija, Vladi RS med drugim predlagala, da neuporabljene državne nepremičnine proda ali odda v najem po nižji ceni in s tem vzpodbudi nepremičninski trg za poslovne subjekte.

Fotogalerija