Stališča in komentarji


Proti pohlepnemu davku na poslovne nepremične!

Malo izvozno podjetje, član Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), ki za svojo dejavnost potrebuje proizvodne hale, laboratorije, upravo, logistični center, salon za predstavitve izdelkov, predavalnice, je izračunalo, da ga bo 0,8-odstotna davčna stopnja na vrednost objektov po podatkih GURS stala šestkrat več kot doslej.

GZS ostro nasprotuje dodatnim obremenitvam iz naslova obdavčitve poslovnih nepremičnin. Še zlasti zato, ker predlagani novi davek po ocenah ministrstva za finance pomeni za 13 odstotkov višji davek na gospodarske nepremičnine, v konkretnih izračunih podjetij pa se kaže nekajkratno povečanje te dajatve.

Pozivamo ministrstvo za finance in Vlado RS, da tako zastavljen davek na nepremičnine takoj umakneta iz postopka.

Takšno dodatno breme za poslovne subjekte je še posebej nesprejemljivo ob zvišanju DDV, še vedno enormno zvišanih prispevkih za obnovljive vire energije, napovedanemu zvišanju prilivov od prispevkov za zdravstveno zavarovanje itn. Tak ukrep je v nasprotju z obljubami in zavezami Vlade RS za zagon gospodarstva in privlačnejše poslovno okolje za domače in tuje investitorje. Vsi ukrepi skupaj pa so huda grožnja delovnim mestom.

 

GZS sicer podpira usmeritev predloga davka na poslovne objekte in površine, ki doslej v obdavčitev niso bile zajete (okoli 600.000 po podatkih GURS) oziroma obdavčitev kot instrument spodbujanja aktiviranja nepremičnin, ki se ne uporabljajo. 

Fotogalerija