Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Znižanje javnofinančnega primanjkljaja nujno, a resno in preudarno

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) se z zaskrbljenostjo strinjamo z včerajšnjo oceno evropskih finančnih ministrov, da so razmere v Sloveniji še obvladljive, da pa se čas za ukrepanje izteka.

Dejstvo je, da je zmanjšanje javnofinančnega primanjkljaja nujno. Vendar pa se je te naloge treba lotiti bolj argumentirano in z več občutka za realnost. Hitrost je sicer pomembna, tudi pri sprejemanju zakonodaje in reform, vendar ne na račun kakovosti izvedbe, ki lahko povzroči negativne odzive in zavračanje ukrepov tudi tam, kjer so neizbežni.

Ponovno izpostavljamo, da je potrebno iskati rešitve za večje prihodke na področjih, ki so bila doslej prenizko ali sploh ne obremenjena. Zagotovo pa ni prava pot dodatno obremenjevanje gospodarstva, ki že danes plačuje preveč.  

 

Nujen je vsebinski reprogram ter optimiranje odhodkov in procesov v državni upravi in javnem sektorju, ki so vzvod za gospodarsko rast. Le-ta je edini porok za bolj vzdržne javne finance.

 

Fotogalerija