Stališča in komentarji


ZA ukrep spodbujanja zaposlovanja mladih

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) podpira ukrep spodbujanja zaposlovanja mladih, ki ga prinaša 15.7.2013 v Državnem zboru RS sprejeti zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV). Če se bo izkazalo, da bo imel ukrep pomemben učinek na zaposlovanje mladih, GZS pričakuje, da bo država ukrep podaljšala.

Delodajalci, ki bodo med 1. novembrom 2013 in 31. decembrom 2014 za nedoločen čas zaposlili brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, bodo za dve leti oproščeni prispevkov delodajalca za socialno varstvo. Delodajalec bo tako v tem primeru namesto bruto bruto plače dolžan plačati le bruto plačo.

Na GZS pričakujemo pozitivne učinke sprejetega ukrepa na zaposlovanje mladih, ki pa ga je v tem trenutku težko ovrednotiti. Potrebno je namreč opozoriti, da so delodajalci do spodbud upravičeni le v primeru, da mlado brezposelno osebo zaposlijo za nedoločen čas. Za takšno obliko zaposlitve pa se v času negotovih gospodarskih razmer težje odločajo. Če se bo izkazalo, da bo imel ukrep pomemben učinek na zaposlovanje mladih, pa GZS pričakuje, da bo država ukrep podaljšala.

Poleg sprejetega ukrepa v zvezi s spodbujanjem zaposlovanja mladih GZS predlaga in pričakuje, da bodo sprejeti še naslednji ukrepi:

  • ukrepi za ponovno oživitev vajeništva oziroma pripravništva v praksi,
  • sprejetje programa, ki bo omogočil, da se mladi v štirih mesecih po zaključku šolanja zaposlijo ali usposabljajo, s čimer se jim povečajo nadaljnje zaposlitvene možnosti,
  • usmerjanje sredstev iz programov Erasmus in Leonardo da Vinci v prakso v podjetjih,
  • spodbujanje podjetništva pri mladih.

 

Te ukrepe predlaga in spodbuja tudi Evropska komisija v svoji pobudi »Priložnosti za mlade«. 

Fotogalerija