Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Anketa GZS: Gospodarstvo nezadovoljno s potezami Vlade

Ljubljana, 25. julij 2013 – Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je v tem tednu izvedla anketo med gospodarstveniki o prioritetnih ukrepih za izhod iz krize, novo gospodarsko rast in delovna mesta. 89% anketiranih je izrazilo prepričanje, da se Vlada gospodarskih vprašanj ni lotila na pravilen način. Kot najbolj nujen ukrep izpostavljajo nižje davke, prispevke in druge dajatve.

Na srečanju s predsednico Vlade RS in pristojnimi ministri sredi julija so delodajalske organizacije in združenja prevzele obvezo, da do 10. avgusta 2013 pripravijo nabor ključnih ukrepov za ponovni zagon gospodarstva in izhod Slovenije iz recesije. Zato je GZS v tem tednu med člani izvedla anketo, 6. avgusta pa bo organizirala javno tribuno na temo nove rasti gospodarstva in novihdelovnih mest.

Večina gospodarstvenikov, ki so odgovorili na anketo, ni zadovoljnih s tem, kako se Vlada loteva gospodarskih vprašanj. Nestrinjanje je tako izrazilo kar 89% anketirancev.

76% v anketi sodelujočih gospodarstvenikov kot ključni ukrep za novo rast gospodarstva in nova delovna mesta izpostavlja nižje davke, prispevke in druge dajatve. Med prioritetne ukrepe so gospodarstveniki uvrstili tudi cenejši in kakovostnejši javni sektor (75%), lažji dostop do virov financiranja (64%), odpravo birokratskih postopkov (skoraj 62%) in novo reformo trga dela – znižanje stroška dela in prožnejše zaposlovanje (55%).

GZS bo rezultate ankete, na katero je odgovorilo blizu 400 gospodarstvenikov, upoštevala pri oblikovanju končnega predloga nujnih ukrepov, s katerimi bo skupaj z drugimi delodajalskimi organizacijami in združenji pomagala Vladi slediti pravim usmeritvam za ponovni zagon gospodarstva, dvig konkurenčnosti in nova delovna mesta.

 

Dodatna vprašanja: mag. Tajda Pelicon, 01 5898 136

Fotogalerija