Stališča in komentarji


Končno omilitev elektrošoka

S 1. septembrom 2013 bo Vlada RS omilila elektrošok, to je znižala na začetku leta v povprečju za več kot 300-odstotno povečanje prispevka za obnovljive vire energije. To so nam na ministrstvu za infrastrukturo in prostor potrdili prvi teden avgusta, prejšnji teden pa je Javna agencija RS za energijo pripravila vso potrebno gradivo za potrditev novega akta o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za Vlado RS. Omenjeno ministrstvo je julija našlo rešitev, po kateri se bo ta strošek za industrijska podjetja zmanjšal za 40 do 50 odstotkov. Na letni ravni to pomni 24 milijonov evrov prihranka za podjetja, v zadnjem kvartalu letos torej osem milijonov evrov


Svetovalec predsednika GZS Goran Novković
o predvidenem znižanju prispevka za obnovljive vire energije

Fotogalerija