Stališča in komentarji


Blokade: Kaj se bo dogajalo po 15. avgustu?

Od 15. avgusta dalje lahko upniki in dolžniki v skladu z novelo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP – E) predlagajo začetek postopka zaradi insolventnosti na podlagi nove izpodbojne domneve, in sicer če ima podjetje blokado poslovnega računa 60 dni ali več.

Do začetka postopka zaradi insolventnosti na podlagi nove domneve ne bo prišlo avtomatično, temveč bodo morali upniki ali dolžnik tako kot do sedaj predlagati stečaj, dolžnik pa ima možnost dokazati, da je solventen in zmožen poplačati svoje dolgove.

Na dan 15.8.2013 smo sicer imeli v Sloveniji 9.222 podjetij in samostojnih podjetnikov posameznikov, ki imajo poslovne račune blokirane več kot 60 dni. Ta številka že nekaj časa stagnira. Največ blokad je med d. o. o. in s. p., skupaj skoraj 9.000. Zdajšnja statistika kaže, da je na letni ravni približno 500 insolvenčnih postopkov.

Kaj se bo zgodilo po 15. avgustu?

Namen tega člena zakona je, da se razkrije, ali imamo morda bistveno manj kot 10.000 podjetij v blokadi, če so med njimi številna takšna, ki poslujejo mimo poslovnih računov ali pa poslujejo prek računov v tujini in jim takšna, nova domneva v ZFPPIPP – E predstavlja grožnjo. Predvideva se, da bodo takšni dolžniki začeli poplačevati dolgove.

Zgodi pa se lahko tudi, da ne bo večjih sprememb. Glede na zgoraj omenjeno statistiko, bi to lahko dokazovalo, da so tako številni dolžniki kot tudi številni upniki neaktivni.

Več bo torej znanega v naslednjih tednih in mesecih.


Igor Knez, namestnik direktorja Pravne službe GZS
za zakonodajo s področja gospodarstva

Fotogalerija