Stališča in komentarji


Davek na nepremičnine: ne odstopamo več niti za cm2

Vladi RS in ministrstvu za finance sporočamo: ne obremenjujte gospodarstva z davkom na nepremičnine bolj kot je obremenjeno z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Zahtevamo nov predlog in nove simulacije.

Minister za finance dr. Uroš Čufer je v torek na Strateškem forumu na Bledu sam ugotavljal, da je gospodarstvo zelo obremenjeno. Zato je nerazumljivo, da ministrstvo za finance ob novem predlogu zakona o davku na nepremičnine od gospodarstva vnovič pričakuje več prilivov iz tega naslova, kot jih je zdaj deležno iz naslova NUSZ. Še zlasti je takšna poteza nerazumna, ker smo prav te dni izvedeli, da je Slovenija na lestvici konkurenčnosti Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) znova sunkovito padla, tokrat za nadaljnjih šest mest, in pristala že na zelo nizkem 62. mestu.

Takšno ravnanje ministrstva za finance je nov odmik od zahtev, ki jih je slovensko gospodarstvo naslovilo na Vlado RS v svojem dokumentu Kisik za gospodarstvo.

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) podpira uvedbo davka na nepremičnine v tistem delu, ko uvaja bolj uravnoteženo obremenitev gospodarskih subjektov ter celovit, enoten in pregleden sistem obdavčitve nepremičnin. A ne na račun višjih skupnih obremenitev. Obljube o tem, da se bo Vlada RS jeseni posvetila gospodarstvu, ne zaležejo več. Pozivamo Vlado RS, da to z dejanji dokaže takoj, že pri davku na nepremičnine.

Višje obremenitve gospodarstva od zdajšnjih bi zahtevale nove žrtve, novo izgubo delovnih mest. Zato je treba takoj prekiniti s staro ekonomsko politiko. Od Vlade RS hkrati pričakujemo, da bo z rebalansom začrtala, kako bomo čim prej začeli razbremenjevati gospodarstvo, torej zniževati dajatve. Ne pa nasprotno!

Opozarjamo tudi, da se ministrstvo za finance ni dotaknilo predvidenih izjemnih zvišanj v vseh po prvem predlogu najbolj prizadetih panogah, denimo tudi v turizmu. Po drugi strani pa z novim predlogom v primerjavi z gospodarstvom neuravnoteženo znižuje bremena nekaterim drugim zavezancem.

Pozdravljamo predvideno ukinitev davka na premoženje večjih vrednosti z uvedbo tega zakona, uvedbo novih stopenj za črnograditelje in nekatere druge spremembe prvotnega predloga zakona o davku na nepremičnine, denimo pri energetiki. Vendar se sprašujemo, zakaj je gospodarstvo vnovič med najmanj razbremenjenimi. Zakaj ne bi omejili možen dvig stopenj za občine? Zakaj denimo ne bi znižali davčno stopnjo za poslovne in industrijske subjekte in dvignili stopnjo za nezasedena stanovanja? Ob tem pa začasno izvzeli nepremičnine "na zalogi". To so tiste, ki so jih poslovni subjekti prejeli kot plačilo za neizterljive terjatve do dolžnikov.

Soglašamo z odločitvijo ministrstva za finance, da zavezance informira o predvidenih obremenitvah in omogoči ugovore, saj je pri javnih cenitvah objektov očitno še veliko nedorečenega. Vendar dva meseca za te ugovore (revizije vrednosti) ni dovolj časa.

GZS zaradi vsega tega zahteva nov predlog zakona o davku na nepremičnine, ki ne bo v škodo gospodarstvu. Skupaj z novimi simulacijami!

Fotogalerija