Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Stališče GZS do novega predloga zakona o davku na nepremičnine: Dovolj je bilo davčnega vijačenja

GZS zahteva, da država in lokalne skupnosti z uvedbo davka na nepremičnine od gospodarskih subjektov ne smejo pobrati več, kot bi pobrale nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč.

 Več v pripetem dokumentu.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija