Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Davek na nepremičnine ne sme blokirati razvoja

GZS zahteva od ministrstva za finance, naj pri pripravi zakona o davku na nepremičnine upošteva razvojne dejavnike, ne pa pritiskov interesnih skupin.

Edino merilo pri snovanju zakona o davku na nepremičnine bi moralo biti razvojno. Različne stopnje obdavčitve so lahko upravičene edino le, če so razlogi razvojni, predvsem s ciljem zagona gospodarstva in delovnih mest.

Ob številnih sestankih ministrstva za finance z različnimi interesnimi skupinami se na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) bojimo, da bo zakon o davku na nepremičnine v svoji končni inačici ovira razvoju, torej da bo nekakšen kompromis med stališči različnih interesnih skupin.

Zato vnovič pozivamo ministrstvo za finance, da:

  • razvojne dejavnosti, med katerimi je tudi gospodarstvo, ne obremenjuje bolj, kot so obremenjene z zdajšnjim nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča, oziroma da poskrbi vsaj za rahlo razbremenitev,
  • poskrbi za davčno stabilnost, kar pomeni ukinitev možnosti (50-odstotnega) dviga davka s strani občin, ko gre za poslovne in industrijske nepremičnine (občine sredstva lahko zberejo z združevanjem občin),
  • posebej skrbno obravnava gospodarske panoge, kjer bi zdaj predlagana 0,8-odstotna stopnja davka na nepremičnine pomenila hud finančni udarec,
  • predpiše višje stopnje za nelegalne gradnje.

Na GZS menimo, da bo davek na nepremičnine opravičil svoj namen le, če bo pravičnejši kot dosedanje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in če bo posledično omogočil bolj poštene konkurenčne razmere.

Fotogalerija