Stališča in komentarji


Izguba služb bo hujša kot traktorska revolucija

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) načeloma podpira predlog Zakona o davku na nepremičnine, saj predstavlja korak k ureditvi tega področja kot to velja v razvitih državah (odprava anomalij obračunavanja NUSZ po občinah).

Vendar od Vlade vseskozi zahtevamo, da davek za poslovne subjekte v povprečju ne sme presegati dosedanjega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V tem hipu se zdi, da stopnja 0,75% te zahteve ne uresničuje v celoti, čeprav se ji približuje.

Ob tem pozdravljamo določilo, ki je bilo dodano na naš predlog, ki občinam onemogoča dvig stopenj do ponovne rasti BDP.

Posebej opozarjamo na nevarnosti hudih panožnih finančnih udarcev, zlasti na področju energetike, turizma, gradbeništva ... Najmanj, kar Slovenija trenutno potrebuje, so finančni šoki v celotnih panogah! Na GZS bomo v zvezi s tem aktivno pristopili k reviziji davčne osnove oz. metodologije vrednotenja njihovih nepremičnin, kar zakon omogoča. Sicer v zvezi s stopnjami za obdavčitev stanovanjskih nepremičnin v letu 2014 ne pričakujemo vidnejših pospeškov prometa z nepremičninami, zagotovo pa bodo močno prizadele investitorje neprodanih stanovanj na zalogi, v že tako kritičnem in skrčenem gradbenem sektorju. Ob tem bodo morda obremenitve zaradi obdavčitve posamezne stanovanjske enote, ne vrednosti celotnega stanovanjskega bloka "na zalogi" v vrednosti nad 500.000 €, prispevale k manjši obremenitvi, vendar to NI dovolj jasno opredeljeno.

Hkrati opozarjamo na možnost prikrajšanja upnikov v stečajnih postopkih, saj bo davek zmanjševal stečajno maso, in na obremenjevanje podjetij, ki so svoje dolgove dobila poplačane s stanovanji in ne v denarju. Ta bodo poleg neplačila morala nositi tudi (visoke) stroške novega davka.

Od Vlade zahtevamo akcijski plan, kdaj in kako bo začela razbremenjevati, ne pa obremenjevati gospodarstvo v celoti (davki, trošarine itn.). To je namreč ob nujnih reformah edini smiselni korak k novi ekonomski politiki, ki bi omogočila izhod iz krize.

Če bo zakon posegel v izide poslovanja gospodarstva, v razvojni in kreditni potencial podjetij in celih sektorjev, ne glede na kritično stanje javnih financ, ne bi smel dobiti podpore Državnega zbora. Če bo pravičnejši kot dosedanje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in bo hkrati presegel dosedanje deviacije in največja tveganja, ki jih prinaša najnovejši predlog zakona, pa bo prispeval k preseganju dosedanje nelojalne konkurence iz tega naslova.

Zato pozivamo vse odločevalce: upoštevajte argumente, da ne bomo znova izgubljali dragocenih delovnih mest. Posledice nove izgube delovnih mest bodo hujše kot grožnja s traktorsko revolucijo za znižanje davka na nepremičnine.

GZS je doslej dosegla:

  • znižanje stopnje davka za poslovne in industrijske nepremičnine
  • znižanje stopnje davka v dejavnosti energetike
  • blokado možnosti enostranskega dviga stopnje s strani občin do leta 2017
  • ukinitev davka na premoženje večje vrednosti s 1.1.2014
  • izboljšano možnost ugovora na davčno odmero
  • višje stopnje za nelegalne gradnje.

Fotogalerija