Stališča in komentarji


Davek na nepremičnine: Zahtevamo nižjo stopnjo!

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) ostro protestira proti novemu političnemu kupčkanju ob pripravi davka na nepremičnine. Nove okoliščine očitno vodijo v rešitve, ki po našem prepričanju ne zagotavljajo več, da plačila gospodarstva iz naslova novega davka ne bodo višja kot so plačila iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Zato zahtevamo takojšnjo nižjo davčno stopnjo za poslovne nepremičnine in s tem preprečitev nove nesprejemljive obremenitve gospodarstva.

GZS je že pred dnevi opozorila, da predvidena stopnja davka na poslovne nepremičnine v višini 0,75 odstotka njihove vrednosti ne uresničuje v celoti naše odločne zahteve, da davek za poslovne subjekte v povprečju ne sme presegati dosedanjega NUSZ. Posebej smo opozorili na nevarnosti hudih panožnih finančnih udarcev, zlasti na področju energetike, turizma, gradbeništva ... Najmanj, kar Slovenija trenutno potrebuje, so finančni šoki v celotnih panogah! Opozorili smo tudi na nevarnost manjšega poplačila upnikov iz stečajnih mas zaradi bremena novega davka.

Na GZS smo takrat računali na to, da bomo z aktivnim pristopom novega vrednotenja poslovnih nepremičnin dodatno razbremenili gospodarske subjekte in tako uresničili našo zgoraj omenjeno zahtevo in vsaj pomembno ublažili panožne finančne udarce. Računali smo na to, da bo s prehodnimi določbami presežena bojazen in negotovost, da bi občine še dodatno zviševale novi davek, vse dokler ne bo nove rasti BDP.

Informacije o novih pogajanjih in kupčkanjih okoli novega davka ne dajejo več nikakršnih zagotovil, da gospodarstvo ne bo vnovič bistveno bolj obremenjeno. Zopet na račun zavračanja nujnih reform in aktivnega vladnega pristopa k načrtovanja razbremenjevanja gospodarstva. Oboje je nujno za pristop k novi politiki, ki bi omogočila izhod iz krize in prinesla nova delovna mesta.

Ključni akterji se očitno še vedno ne zavedajo, kako pogubna je ekonomska politika, ki vodi k novemu usihanju delovnih mest in gospodarske aktivnosti. Pri svojih igrah tudi z grožnjami traktorjev na cestah teh dejstev in argumentov zaradi svojih ozkih interesov ne upoštevajo, ne glede na posledice za vse.

Zaradi vseh rizikov GZS zahteva takojšnje občutno znižanje stopnje davka na poslovne nepremičnine, in sicer na 0,6 odstotka.

To je edino zagotovilo, da gospodarski subjekti v povprečju ne bodo bolj obremenjeni kot doslej in da bo to korak k razbremenjevanju gospodarstva.

 

To je edina prava pot k temu, da bo Slovenijo ostala socialna in ekonomsko suverena država. Zato podpiramo idejo, da bi država upokojencem, ki so v socialni stiski, omogočila davčno posojilo iz naslova davka na nepremičnine. Vsakršne druge izjeme za osebe, ki niso eksistenčno ogrožene, pa so povsem nesprejemljive in samo krnijo zaupanje državljanov v socialno državo oziroma povzročajo vtis lažne socialne solidarnosti.

Fotogalerija