Stališča in komentarji


Davek na nepremičnine: 'Vlak ne gre naprej, vlak gre nazaj!'

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) ostro protestira proti danes sprejetemu vladnemu predlogu zakona o davku na nepremičnine. Takšen predlog bo povzročil še večjo nestabilnost poslovnega okolja. Slovenski vlak še bolj drvi nazaj.

Na GZS smo že pred dnevi opozorili na kupčkanje z novim davkom na nepremičnine, zaradi česar ni več nikakršnega zagotovila, da prilivi iz gospodarstva ne bodo višji kot so prilivi gospodarstva iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Zato smo zahtevali nižjo, 0,6-odstotno davčno stopnjo za poslovne nepremičnine in s tem razbremenitev gospodarstva.

Današnje informacije o zadnjem vladnem predlogu povzročajo zelo veliko zaskrbljenost in ogorčenost v gospodarstvu. Minister za finance dr. Uroš Čufer je dejal, da je zakon sprejet, vlak pa gre naprej. Na GZS smo prepričani, da vlak drvi nazaj!

Strinjamo se, da je treba zavarovati osebe v socialni stiski, zato smo podprli idejo o davčnem posojilu. A po drugi strani vnovič opozarjamo, da bo zdajšnja rešitev davka na nepremičnine ob drugih višjih dajatvah povzročila nove izgube delovnih mest, zaradi česar bo še več ljudi v socialni stiski.

Eden od pomembnih vzrokov takšne napovedi je velika negotovost glede tega, koliko bomo sploh plačali davka na nepremičnine. Prvi razlog tiči v slabem vrednotenju nepremičnin, zaradi česar evidence, kot ugotavljajo tudi na ministrstvu za finance, niso kakovostne. Kljub temu vlada predlaga, da bo davčna osnova za stanovanja 85 odstotkov tržne vrednosti nepremičnine, za poslovne nepremičnine pa bo kljub omenjeni težavi osnova 100 odstotkov tržne vrednost. To je diskriminatorno!

Drugi razlog za negotovost tiči v možnosti, da bodo, po dosedanjih informacijah, občine lahko že leta 2015 in 2016 dvignile davčno stopnjo do 50 odstotkov. To vnaša novo negotovost v poslovno okolje in odvrača nove vlagatelje in zdajšnje delodajalce od novih investicij. Zahtevamo triletni moratorij za občine!

Tretjo negotovost povzroča vprašanje, kako bo država nadomestila milijone evrov izpada davka zaradi koncesij, ki jih je vnovič dodatno obljubila v zadnjih dneh.

Na GZS vnovič ugotavljamo, da v Sloveniji žal še vedno velja argument moči posameznih interesnih skupin, ne pa moč argumentov. Če bo zakon gospodarskim družbam naložil bremena in negotovost, kot se zdi v tem hipu, bo ob drugih dodatnih dajatvah v prihodnjem letu vlada imela na vesti številna izgubljena delovna mesta.

Ne drži torej, kar navaja minister za finance, dr. Uroš Čufer, da zakon nima ekonomske logike. Zakon ima zelo negativno ekonomsko logiko. Zato že zdaj apeliramo na poslance, da preprečijo sprejetje zakona o davku na nepremičnine, ki bo dodatno znižal konkurenčnost slovenskih podjetij in podjetnikov ter dodatno ogrozil eksistenco številnih podjetij, podjetnikov in delavcev.

Fotogalerija