Stališča in komentarji


Davek na nepremičnine: Gospodarstvo je ogorčeno!

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) ogorčeno ugotavlja, da Vlada RS - kljub najvišji predvideni davčni stopnji in visokim obremenitvam gospodarstva, katerega aktivnosti se že leta krčijo - še vedno ni znižala predlagane davčne stopnje za poslovne in industrijske nepremičnine. Obenem ostro zavračamo zavajanja javnosti s strani različnih posameznikov in skupin, da GZS ne nasprotuje vsebini predlaganega davka na nepremičnine. Nasprotno.

V javnosti so se v zadnjih dneh pogosto pojavile zavajajoče informacije, da GZS ne nasprotuje vsebini davka na nepremičnine. Po poročanju medijev naj bi tako predsednik SLS Franc Bogovič izjavil, da se je GZS distancirala od nasprotovanja davku na nepremičnine, ker naj bi ugotovila, »da so bili nekateri industrijski objekti doslej z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča obremenjeni bolj, kot bodo z novim davkom«.

Ta izjava je skrajno zavajajoča in zelo nekorektna. GZS meni, da je davek na nepremičnine kot oblika dajatve boljša od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ker so bile doslej razlike po občinah velikanske, davkoplačevalci pa zelo neenakopravno obremenjeni. Ne le lastniki industrijskih nepremičnin, ampak tudi lastniki številnih drugih nepremičnin. Od Vlade RS zato pričakujemo, da bo to diskriminacijo odpravila oziroma postopoma bistveno zmanjšala.

To pa nikakor ne pomeni, da GZS podpira celotno vsebino predlaganega zakona o davku na nepremičnine. Nasprotno, GZS od Vlade RS odločno zahteva znižanje stopnje davka za poslovne in industrijske nepremičnine ter omejitev možnosti enostranskega dviga stopenj s strani občin, ko gre za njihov delež davka na poslovne in industrijske nepremičnine. Vlada namreč po zadnjem predlogu še naprej vztraja pri najvišji davčni stopnji prav za gospodarske družbe, s čimer bi gospodarstvo dodatno obremenila za 30 milijonov evrov, kar je v trenutnih gospodarskih razmerah povsem nesprejemljivo in tudi neodgovorno.

Pozivamo Vlado RS in celotno koalicijo, da prenehajo s kupčkanjem z različnimi interesnimi skupinami, obenem pa upoštevajo naslednje zahteve:

  • nižja stopnja obdavčitve za poslovne in industrijske nepremičnine, in sicer največ 0,6 %,
  • ohranitev blokade možnosti enostranskega dviga (za 50%) stopenj s strani občin, ko gre za poslovne in industrijske nepremičnine do vključno leta 2017,
  • pravna predvidljivost obdavčitve nepremičnin – stopnja obdavčitve nepremičnin, ki so vrednotene nad 500.000.

Javnosti sporočamo, da smo Vladi RS vnovič poslali te zahteve in da je gospodarstvo ogorčeno nad dejstvom, da že doslej niso bile upoštevane. Še zlasti zato, ker smo ravnali odgovorno in podprli obliko davka na nepremičnine z namenom, da bi se dosedanje neenakopravne obremenitve davkoplačevalcev ublažile in da hkrati v izjemno kritični situaciji ne bi ogrozili javnih financ.

Ob zadnjih črnogledih napovedih o še enem recesijskem letu za Slovenijo je takšno ravnanje z gospodarstvom in s tem tudi z usodo mnogih delovnih mest povsem neracionalno in nesmiselno. Upamo, da bo v vladni koaliciji takšno spoznanje vendarle prevladalo in da bo Vlada RS upoštevala upravičene zahteve gospodarstva.

Fotogalerija