Stališča in komentarji


Davčne blagajne so nujne!

GZS podpira in pozdravlja dosežke na področju boja proti sivi ekonomiji, saj je glede na razširjenost tega pojava takšen boj nujen za zdrave temelje gospodarstva. Vendar bomo razočarani, če Vlada RS še vedno ne bo sprejela odločitve o uvedbi davčnih blagajn.

GZS poudarja, da višji prilivi v državno blagajno iz naslova boja proti sivi ekonomiji nikakor ne morejo biti razlog, da davčnih blagajn ne bi uvedli. Višji prilivi z odločitvijo o uvedbi davčnih blagajn nimajo nikakršne povezave. Zakaj?

  1. Dejstvo je, da je strožji nadzor v nekaterih dejavnostih zmanjšal obseg sive ekonomije, vendar ta nadzor še vedno ni dovolj informatiziran. V dobi sodobnih komunikacijskih sredstev ni razloga, da inšpektorje obremenjujemo z "ročnimi" opravili, ki jih učinkoviteje lahko opravimo s sodobnimi napravami. Boj proti sivi ekonomiji bo z davčnimi blagajnami še bistveno uspešnejši. Zdajšnja programska oprema, ki naj bi preprečevala goljufije, ni davčna blagajna, kot jo povsem napačno poimenujejo nekateri predstavniki vlade v javnosti. Niti približno ne more biti tako učinkovita kot davčne blagajne.
  2. Tako kot samo davčne blagajne brez drugih ukrepov boja proti sivi ekonomiji ne morejo biti učinkovite, tudi drugi ukrepi boja proti sivi ekonomiji ne morejo biti maksimalno učinkoviti brez davčnih blagajn. Seveda pa je mogoče zaradi zmanjšanja birokracije ponekod namesto davčnih blagajn uvesti tudi davčne pavšale.
  3. Zadovoljstvo finančnega ministrstva z izkupičkom od boja proti sivi ekonomiji zato ne more biti razlog za nadaljnje izogibanje odločitvi o uvedbi davčnih blagajn. V Sloveniji moramo spodbujati zdravo gospodarstvo in nadaljevati boj proti sivi ekonomiji. Odložitev odločitve o davčnih blagajnah bo v precejšnjemdelu javnosti lahko razumljena kot vnovično pomanjkanje politične volje v boju za pravno državo.
  4. Ob tem ponovno opozarjamo na nesmiselnost javnega seznama davčnih dolžnikov, saj se vrednost davčnega dolga družb s seznama ne zmanjšuje. Država je sama dokazala v zadnjih mesecih, da se je sive ekonomije treba lotiti drugače. Zato predlagamo, da bi davčnim dolžnikom, ki so zašli v težave zaradi objektivnih težav, omogočili ugodnejši, tudi sistemski reprogram davčnega dolga pod pogojem tekočega poravnavanja davčnih obveznosti. S tem bi sprostili likvidnostne težave vsaj nekaterih podjetij in hkrati zvišali prilive v državni proračun.
  5. Hkrati predlagamo bolj drastične ukrepe zoper tiste, ki verižijo davčni dolg v več podjetjih, tako, da bi lastnik takšnih podjetij po zakonu postal osebni garant za davčni dolg vseh podjetij, katerih lastnik je.

Vlada RS bo uspešna v boju proti sivi ekonomiji, če bo znala poleg palice spretno ponujati tudi korenček. Le tako bo postopoma uspešno dvigovala tudi družbeno zavest o velikem pomenu boja proti sivi ekonomiji. Zadnji meseci so nazorno pokazali, da se s pravimi ukrepi pristojnih državnih ustanov da doseči rezultate. Hkrati pa so potrdili, da smo na GZS imeli prav, ko smo trdili, da javni sramotilni stebri ne bodo prinesli nikakršnih rezultatov.

Fotogalerija