Stališča in komentarji


Zadnji predlog zakona o SDH sprejemljiv kompromis

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) se vseskozi zavzema za celovito, strokovno in transparentno upravljanje državnega premoženja, brez izjem. Prepričani smo, da je predlog zakona o Slovenskem državnem holdingu (SDH), ki gre jutri na Vlado RS, sprejemljiv kompromis med zahtevami za samostojno pravno osebnost Kapitalske družbe (Kad) in zahtevo, da se ohranijo temeljni cilji zakona o SDH.

Glede določila o obveznosti razkritja informacij javnega značaja pa vztrajamo, da se kompromis, s katerim bo za družbe v pretežni lasti SDH mogoče preprečiti škodo razkritja, uredi v okviru sprememb Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

GZS ne nasprotuje javni objavi poslovnih informacij podjetij v državni lasti, ki izhajajo iz sklenjenih avtorskih, sponzorskih, donatorskih ali svetovalnih pogodb, ali informacij glede poslovodstva ipd. Ne moremo pa podpreti razgaljenja občutljivih poslovnih podatkov industrijskih, finančnih, zavarovalnih in drugih državnih družb, ki bodo v korist konkurenci.

Pomembno je, da je dosežen kompromis, nujen za sprejetje in uveljavitev zakona.

Fotogalerija