Stališča in komentarji


Bijejo zadnje minute za milijarde evrov iz skladov EU!


Alenka Avberšek, izvršna direktorica GZS

Vlado in vse pristojne opozarjamo na vsaj eno leto zamika v dostopu do EU sredstev,  če strateški in izvedbeni dokumenti za črpanje evropskih razvojnih sredstev v perspektivi 2014-2020 z EK ne bodo podpisani do konca marca 2014. To je z odločnimi posegi nujno in še vedno mogoče preseči.

Za implementacijo ukrepov Strategije pametne specializacije zahtevamo postavitev nove, avtonomne Tehnološke agencije in zavračamo predvideno reorganizacijo SPIRIT.    

 

Več v prilogi...


Pripeti dokumenti

Fotogalerija