Stališča in komentarji


Informacije javnega značaja: DA transparentnosti, NE oškodovanju državnih podjetij

GZS podpira večjo transparentnost poslovanja družb v državni lasti, vendar ne na škodo konkurenčnega položaja teh družb. Podpiramo ukrepe, ki bodo povečali transparentnost, zajezili škodljiva ravnanja določenih posameznikov, tudi zmanjšala koruptivna tveganja. Vendar morajo biti rešitve premišljene in sorazmerne. Na drugi strani ne smejo podjetjem povzročati poslovne škode zaradi objave konkurenčno občutljivih informacij. Zato opozarjamo, da zakon o dostopu do informacij javnega značaja ne sme biti orodje za populistične špekulacije.

Številna podjetja v pretežni ali 100% državni lasti delujejo na trgu, ustvarjajo prihodke v proračunu in hkrati tudi zaposlujejo večje število zaposlenih. Z nepremišljenimi potezami lahko ogrozimo konkurenčni položaj številnih družb, korist pa bodo imeli konkurenti, doma in iz tujine. Razkritje poslovnih informacij lahko izrabijo tudi poslovni partnerji teh družb, ker bodo imeli vpogled v konkurenčne cene.

Nesmiselna je retroaktivna objava. Morebitni bodoči kupci slovenske »srebrnine« bodo tehtno in z vso skrbnostjo premislili, ali in po kakšni ceni bodo kupovali slovenska državna podjetja. Še pet let po privatizaciji bodo morali novi, zasebni lastniki razkrivati podatke, tudi o še veljavnih poslih, če so ti bili sklenjeni v času, ko je bilo podjetje v državni lasti. S tem Slovenija, še preden je začela prodajati, izgublja svoj pogajalski položaj.

Ne moremo podpreti tudi razgaljanja tistih informacij, ki lahko resno ogrozijo konkurenčni položaj družb v državni lasti. Razkritje pomembnih poslovnih informacij, kot so posamezna izplačila, ki izvirajo iz opravljanja osnovne dejavnosti, brez resnega tehtanja škode, ki lahko nastane, je neodgovorno. Zato nas veseli, da je v Državnem zboru RS že vložen amandma, ki vsaj deloma upošteva opozorila GZS. Če bo amandma sprejet, informacije o poslovanju družb v 100% državni lasti ne bodo avtomatično objavljene na spletu, temveč bo omogočen dostop do teh informacij na podlagi zahteve.

Poudarjamo, da se ne smemo ustaviti le pri povečanju transparentnosti. Država mora hkrati z veliko zagnanostjo izboljšati kulturo korporativnega upravljanja in hkrati zagotoviti aktivno vlogo organov pregona. Javnost ne sme biti sodnik in hkrati birič, temveč lahko zgolj pomaga pri iskanju zlorab in škodljivih interesov posameznikov.

Fotogalerija